Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail nieuwsberichten

U bent hier:  Home > over ons > nieuwsberichten > artikel detail nieuwsberichten > wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag? | #MeToo
wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag? | #MeToo

De #MeToo-discussie doet sinds oktober 2017 veel stof opwaaien, ook in onze sector. Samen met andere betrokken partijen en aanverwante sectoren bekijken wij momenteel relevante pistes voor acties rond dit thema.

 

In een eerste fase vatten we het kader en de reglementering hierover samen.

Bekijk het hier.

 

We organiseerden op 28/05/2018 een sectordag over het thema waarop experten aan het woord kwamen en met de deelnemers werd nagedacht over wat we als sector kunnen ondernemen. Hier kan je het verslag nalezen / Englisch version

 

Hieronder geven we een kort overzicht van de relevante informatie voor al wie in professionele context in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag.

 

 

als medewerker / werknemer

Wat kan je zelf doen?

 • Zeg ‘nee’. En zeg tegen de persoon dat hij/zij jouw grenzen overschrijdt.
 • Praat er eventueel over met iemand die je hierin kan helpen of versterken.

 

Als je werk gelinkt is aan een organisatie, instelling of bedrijf ...

 • Praat erover met de verantwoordelijke van het project of de dienst, een leidinggevende, iemand van de personeelsdienst, een vakbondsafgevaardigde…
 • Praat erover met iemand die hier specifiek voor aangesteld is:
  • Een vertrouwenspersoon (als die er is)
  • De preventie-adviseur psycho-sociale risico’s (die moet er zijn): dit kan iemand intern in de organisatie zijn, of iemand van een externe dienst

De gegevens van deze mensen (of externe dienst) moeten in het arbeidsreglement staan, én binnen de organisatie op een toegankelijke plaats gecommuniceerd zijn.

Ook tijdelijke medewerkers moeten deze informatie krijgen en beroep kunnen doen op deze personen.

 • Bekijk samen welke stappen je intern kan ondernemen. Soms kunnen een of meerdere gesprekken je al helpen. Je kan een ‘informele procedure’ starten (dan hoeft de werkgever niet ingelicht te worden). Of je kiest voor een ‘formele procedure’ (dan wordt de werkgever wel ingelicht en wordt er een onderzoek gevoerd).
 • Als je met een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) werkt, spreek hen dan aan over het probleem.

 

Een luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies…

Zoek je in eerste instantie een luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies… los van de organisatie, de instelling of het bedrijf waarvoor je werk(te) op het moment van de feiten? Dan kunnen deze initiatieven je helpen:

 

 • Wens je een anoniem gesprek, zonder de druk van advies? Contacteer het meldpunt 1712.
 • Als het om seksueel geweld gaat, contacteer een van de Belgische Zorgcentra na Seksueel geweld.
 • Als de situatie gelinkt is aan discriminatie, meld het voorval aan Unia (centrum voor gelijke kansen, tegen discriminatie).
 • Gratis advies en begeleiding voor alles wat met welzijn te maken heeft, ook juridische ondersteuning vind je in een CAW.
 • Als je bent aangesloten bij een vakbond, vraag hen raad.
 • Praat erover met je huisarts.

 

Wil je je verhaal kwijt, zoek je lotgenoten, ... ?

 • Wij spreken voor onszelf geeft slachtoffers en overlevers van seksueel geweld, en grensoverschrijdend gedrag een forum om ervaringen te delen.
 • Andere organisaties die contact tussen lotgenoten organiseren, vind je hier.

 

Verdere stappen 

Wil je verdere stappen ondernemen naar de aangeklaagde/dader toe? Dan kan je terecht bij de Arbeidsinspectie, of bij politie en rechtbank voor een burgerlijke (schadevergoeding) of strafrechtelijke procedure.

 

 

 


 

als werkgever, organisatie of instelling

 

Wat doe je als werkgever, organisatie, instelling om problemen rond grensoverschrijdend gedrag in de professionele context te voorkomen en aan te pakken?

 

 • Maak duidelijk dat de organisatie belang hecht aan ethisch leiderschap, correct omgaan met elkaar, een nultolerantie hanteert tegenover grensoverschrijdend gedrag,… Een duidelijk standpunt hierover kan bv. opgenomen worden in een onthaalbrochure, een charter, een gedragscode,…
 • Bespreek concreet gedrag dat hieraan gekoppeld is tijdens functioneringsgesprekken, in het bijzonder voor leidinggevenden.
 • Sensibiliseer en informeer medewerkers rond het thema, maak het bespreekbaar, zorg in het algemeen voor een open communicatiecultuur. Zo maak je de drempel voor slachtoffers en getuigen van grensoverschrijdend gedrag om iemand hierover aan te spreken kleiner. Zorg indien nodig voor opleiding op individueel en organisatieniveau.
 • Informeer je over het wettelijk kader.
 • Zorg voor duidelijkheid over de specifieke aanspreekpunten binnen de organisatie:
  • Je kan een of meerdere vertrouwenspersonen opleiden.
  • Maak duidelijk wie de interne preventie-adviseur psycho-sociale risico’s is (kan vanaf 50 werknemers) of met welke externe dienst je hiervoor samenwerkt.
 • Neem deze informatie op in het arbeidsreglement én zorg dat ze ergens duidelijk zichtbaar gecommuniceerd is (prikbord, intranet…).
 • Zorg ervoor dat ook tijdelijke medewerkers weten waar ze terechtkunnen.
 • Neem eventueel mogelijke sancties in geval van grensoverschrijdend gedrag (verwittiging, boete, schorsing arbeidsovereenkomst…) op in het arbeidsreglement.
 • Zorg voor (doorverwijzing naar) psychologische opvang indien er toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

 

 

Bekijk ook aandachtig de informatie op onze website.

Terug

 

over ons
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten