Podiumkunsten - Home pc304

over het fonds

U bent hier:  > over het fonds

over het sociaal fonds

 

activiteiten

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten is het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), meer bepaald van de Vlaamse Gemeenschap. Wij zijn actief op twee domeinen, namelijk opleiding en tewerkstelling, met een bijzondere aandacht voor risicogroepen. Die laatste zijn alle groepen die drempels ondervinden om te werken in de sector, maar evengoed werknemers in de sector van wie de tewerkstelling bedreigd zou kunnen zijn. Om hun positie te versterken, gebruiken wij financiële stimuli in de vorm van opleidings- en tewerkstellingspremies. 

 

In het kader van onze sectorconvenant met de Vlaams Minister van Werk werken we daarnaast rond drie overkoepelende thema's:

 

  • het stimuleren van competentiebeleid in de sector, waaronder leven lang leren
  • de afstemming tussen het onderwijs en de (artistieke) arbeidsmarkt
  • het stimuleren van evenredige arbeidsdeelname in de sector.

 

Tot slot richten wij het aanvullend sectoraal pensioen in en zijn wij uitvoerder van het VIA akkoord voor de kunsten.

 

beheer

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten is een paritair beheerde organisatie. Dit betekent dat de leden van het Beheerscomité aangeduid worden door het Paritair Comité, evenredig verdeeld onder de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers. Op dit moment zetelen de volgende personen in het Beheerscomité.

 

 

 

werkgevers

 

werknemers

 

Belgische Schouwspelvereniging (BSV)

 

Ignace De Breuck

 

LBC

 

Ine Hermans - ondervoorzitster

Stef Doise

Mark Selleslagh

 

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

 

Pierre Van Diest (deSingel) - penningmeester

Liesbeth Dejonghe (oKo) 

Herwig Onghena (Les Ballets C de la B)

Patrick Sterckx (WP Zimmer)

Ilse Muysers (Walpurgis) - voorzitster

Hugo Vanden Driessche

 

ACOD Cultuur

 

Robrecht Vanderbeeken - secretaris

Inge Hermans

Wies Descheemaeker

 

ACLVB

 

Tim Lycke

                                         

 

statuten

oprichtingsstatuten, CAO dd 14 december 2000

wijziging statuten, CAO dd 25 september 2001

wijziging statuten, CAO dd 23 maart 2004

wijziging statuten, CAO dd 31 januari 2008

over ons
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten