Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail onze opleidingen

U bent hier:  Home > vorming - opleiding > onze opleidingen > artikel detail onze opleidingen > basisopleiding vertrouwenspersonen - VOORJAAR 2019
basisopleiding vertrouwenspersonen - VOORJAAR 2019

context

Vertrouwenspersonen (VP) kunnen een belangrijke rol spelen in het kader van de aanpak van psycho-sociale risico's.  Voorkomen van en tussenkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag maakt hier deel van uit. 

 

Vanaf 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding van minstens 5 dagen volgen.  Hij/zij moet ook jaarlijks deelnemen aan een intervisiemoment.
In het verlengde van de sectorale bevraging van de werkbeleving, en de dynamiek die recent door #metoo is teweeggebracht, is een opleiding voor vertrouwenspersonen binnen het SFP-aanbod een logische stap. 

 

Een organisatie is in het algemeen niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Zeker kleinere organisaties zullen zich wellicht de vraag stellen of het haalbaar en/of zinvol is om een interne VP aan te stellen. Naast de verplichte opleiding moet de VP namelijk de nodige tijd en omkadering krijgen om zijn rol optimaal te kunnen invullen.

Toch zijn er verschillende redenen om het wel te doen. Zo is een VP vertrouwd met en in de organisatie. Dit maakt vaak de drempel kleiner voor medewerkers om een gesprek aan te gaan.  De VP kan doorgaans snel reageren en kort op de bal voor opvolging zorgen. De kans dat de situatie niet escaleert en informeel kan worden opgelost vergroot daardoor.

Opgelet: de vertrouwenspersoon mag geen (hogere) leidinggevende, en geen vakbondsafgevaardigde zijn.  
 

Meer info vind je hier

 

programma

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.


Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.

 

In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.


In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflctbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

 

opleidingspartner

lesgever: Yolan Demeyer

 

praktisch

5 vrijdagen, 9.00 - 17.00u @ Antwerpen, we zoeken nog locaties
 

vrijdag 25 januari 2019 @ ...

vrijdag 1 februari 2019 @ ...

vrijdag 8 februari 2019 @ ...

vrijdag 15 februari 2019 @ ...

vrijdag 22 februari 2019 @ ...

 

Je kan enkel inschrijven voor het volledige traject (5 dagen)!
 

Na afloop krijgen de deelnemers een attest.

 

werknemers van PC 304 kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet; de 100 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten; op die manier kunnen zij gratis deelnemen


(*) klik hier voor meer info over de sectorale opleidingspremies
nog vragen ? mail naar opleiding(a)podiumkunsten.be

kostprijs voor andere deelnemers = 700 €
drank en broodjeslunch inbegrepen
 

 

Terug

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten