Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail onze opleidingen

U bent hier:  Home > vorming - opleiding > onze opleidingen > artikel detail onze opleidingen > basisopleiding preventie-adviseur niv. 3 - NAJAAR 2018
basisopleiding preventie-adviseur niv. 3 - NAJAAR 2018

situering

Het besef van het belang van een degelijk preventiebeleid rond veiligheid en welzijn is wel degelijk aanwezig bij de meeste organisaties in de sector, maar de kennis om dit om te zetten in de praktijk is niet altijd (voldoende) aanwezig. De reglementering terzake is bovendien soms moeilijk te begrijpen of onvolledig, en niet altijd eenvoudig toe te passen omwille van de specificiteit van de sector. Een betere expertise en visie om een degelijk risicobeheer te implementeren is noodzakelijk.

 

In 2014 kon het SFP een projectmedewerker veiligheid aanwerven, met middelen uit het VIA voor de kunsten. Toni Dohogne werkte een tool uit op maat van de sector om het administratief beheer van het veiligheidsluik te vereenvoudigen.

 

Daarnaast organiseerde het SFP in 2015, in samenwerking met een aantal externe partners, de eerste editie van een basisopleiding tot preventieadviseur op maat van de sector (niv. 3).  Dit traject werd herhaald in 2016, en wordt opnieuw aangeboden in het najaar van 2017.

 

doelgroep

Deze opleiding richt zich tot (toekomstige) preventieadviseurs (*) binnen de sector podiumkunsten, evenals andere medewerkers van de hiërarchische lijn betrokken bij het preventiebeleid.
 

(*) Elke werkgever is verplicht intern een preventieadviseur aan te duiden. Bij minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf die rol opnemen; bij meer werknemers dient hij hiervoor iemand anders aan te duiden. Preventieadviseurs moeten minstens beschikken over voldoende basiskennis met betrekking tot het welzijn op het werk, inzonderheid de risicoanalyse, de coördinatie van preventieactiviteiten, de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk, enz. (cfr. art. 21 KB Interne Dienst). 

 

doel

De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om te bouwen aan een veiligheidscultuur die:

 • geïntegreerd is in de doelstellingen van de organisatie
 • van veiligheid een aandachtspunt maakt bij elke besluitvorming, op elk niveau
 • leidt tot de juiste attitudes en adequate reflexen wat veiligheid betreft, in het bijzonder bij de activiteiten op het podium
 • een dynamiek van streven naar voortdurende aanpassing en verbetering in gang zet
 • processen op gang brengt om het individuele en collectief leren zoveel mogelijk te bevorderen


Na deze opleiding is de deelnemer vertrouwd met de basiskennis rond veiligheid en welzijn op het werk en kan hij deze vertalen naar het beleid en het operationeel management van de organisatie.  Wat de administratieve ondersteuning van het proces betreft, heeft hij kennis gemaakt met de tool die werd uitgewerkt op maat van de sector.
 

programma (*)

(*) de volgorde van de onderwerpen kan wijzigen in functie van de beschikbaarheid van de lesgevers
 

dag 1

 • globale context van een veiligheidsbeleid in de sector van de podiumkunsten
 • wetgeving en preventiebeleid in het algemeen
   

dag 2

 • de organisatie van het welzijnsbeleid en de taken van de interne preventieadviseur
 • psychosociale belasting
 • concrete context van reglementering en organisatie van het welzijnsbeleid in de sector
 • risicovelden ergonomie (geluid, licht, fysieke belasting,...)
   

dag 3

 • werken met artiesten
 • uitrusting en arbeidsmiddelen
 • werken met en bij derden
   

dag 4

 • brandveiligheid en brandrisico’s op het podium
 • risicovelden arbeidshygiëne (chemische en biologische agentia)
   

dag 5

 • elektrische risico’s in het gebouw en op het podium
 • werken op podium, veiligheid op de scène (keuringen)
 • festivals, evenementen en publieksveiligheid
   

dag 6

 • risicoanalyse
 • arbeidsongevallen, aangifte en onderzoek
 • veiligheid bij rigging, hijsen en heffen

 

opleidingspartners

IDEWE, KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN, Vooruit...

 

praktisch

najaar 2018, 7 maandagen, 8.30u-17.00u @ diverse locaties

 • 24 september 
 • 1, 8, 15, 22 en 29 oktober
 • 17 december

 

Je kan enkel inschrijven voor het volledige traject (7dagen)!

Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van preventie-adviseur niv. 3.

Deelnemers die dit wensen kunnen bovendien nog een aantal uren individuele begeleiding vragen.
 

werknemers van PC 304 kunnen gebruik maken van hun opleidingskrediet; de 300 € bovenop het maximale jaarlijkse krediet (600 €) wordt gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten; op die manier kunnen zij gratis deelnemen.
 

(*) klik hier voor meer info over de sectorale opleidingspremies
nog vragen ? mail naar opleiding(a)podiumkunsten.be


kostprijs voor andere deelnemers = 900 € 
drank en broodjeslunch inbegrepen

 

meer info ?

toni.dohogne(a)podiumkunsten.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten