Podiumkunsten - Home pc304

EHBO-opleidingen

U bent hier:

EHBO-opleidingen

KB 15.12.2010 'eerste hulp op het werk'

 

Elke werkgever is verplicht om maatregelen te nemen die een efficiënte organisatie van de eerstehulpverlening van de werknemers (en andere toevallige aanwezigen) op de werkvloer garanderen.  Op 15 december 2010 werd hierrond een KB gepubliceerd dat de oude reglementering terzake van het ARAB vervangt. 

 

In het KB worden een aantal algemene richtlijnen gegeven. Een meer gedetailleerde toelichting van de verplichtingen is terug te vinden in een brochure.

 

Een van de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp betreft het aanwijzen en opleiden van het personeel dat zich hiervoor zal inzetten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

 

  • verplegend personeel
  • hulpverleners: dit zijn werknemers die een basisopleiding hebben gevolgd die leidt tot een brevet en daarna jaarlijks de vereiste bijscholing van 4u volgen. Deze basisopleiding moet eventueel aangevuld worden met een specifieke opleiding, indien er specifieke risico’s verbonden zijn aan de activiteiten van de onderneming
  • aangewezen werknemers: deze dienen opgeleid te zijn om eerste hulp te kunnen toedienen, maar moeten niet het volledige basispakket volgen


De werkgever bepaalt hoeveel werknemers moeten worden ingezet om de eerste hulp te verstrekken en over welke kwalificaties ze moeten beschikken. In de brochure is een indicatieve tabel opgenomen in functie van de grootte van de organisatie en het risico, maar de werkgever kan hiervan afwijken.

 

In de ondernemingen van de groepen A, B of C houdt de werkgever rekening met het aantal werknemers, de kenmerken (risico’s) van de onderneming en de resultaten van de risico-analyse. Hij neemt de beslissing na advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk en met medewerking van de interne of externe dienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Binnen organisaties met minder dan 20 werknemers zal doorgaans één aangewezen persoon volstaan.

 

Opgelet!

 

  • Het gaat hierbij niet uitsluitend over het totaal aantal werknemers, maar er moet ook rekening worden gehouden met het aantal werknemers dat daadwerkelijk op de arbeidsplaats aanwezig is (cfr. ploegensystemen, flexibele en deeltijdse werktijden…).
  • De aangeduide personen moeten in de mogelijkheid zijn om hun eigen werkpost onmiddellijk te verlaten om zo snel mogelijke eerste hulp te kunnen bieden.

 

SFP-aanbod EHBO

 

De volledige basisopleiding (met brevet) is niet opgenomen in ons eigen aanbod.  Je kan hiervoor onder bepaalde voorwaarden wel (sinds begin 2013 opnieuw) gebruik maken van de sectorale opleidingspremies.

Via ons in company aanbod bieden we organisaties wel de mogelijkheid om de jaarlijkse verplichte bijscholingen van 4u te organiseren (minimum 10 deelnemers). Je kan hiervoor kiezen uit 7 verschillende modules.

meer info

 

Verder organiseren we opleidingen van 1 dag, voor technici enerzijds en voor administratief en onthaalpersoneel anderzijds.  Deze opleidingen vormen een goede initiatie voor de ‘aangewezen personen’ in kleine organisaties. 

Deze modules worden jaarlijks aangeboden via ons open aanbod, en kunnen steeds in company georganiseerd worden, voor minimum een 10-tal deelnemers.  Het standaardpakket kan worden aangepast aan de specifieke behoeftes van je organisatie. Je kan je hiervoor kiezen uit een uitgebreide lijst van onderwerpen.

Indien je een 'hartveilige' organisatie wil worden kan het gebruik van een AED bijvoorbeeld opgenomen worden in het programma.


 

nuttige documenten :

 

KB 15.12.2010

Bijkomende toelichting FOD WASO

Brochure

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten