Podiumkunsten - Home pc304

veiligheid en welzijn

veiligheid en welzijn najaar 2017

eerste interventie bij brand

op aanvraag ook incompany

lees meer..preventief omgaan met stress en burnout- NIEUW PROGRAMMA- LAATSTE PLAATSEN

Tijdens de workshop 'leer in je kracht staan' leer je om stress op een positieve manier te hanteren en zelf ingrijpen wanneer de druk toch te hoog wordt.  Dankzij een aantal inzichten (hoe ingesleten patronen veranderen) en technieken (trainen van aandacht) kan je je terug ontspannen, krijg je meer mentale flexibiliteit, voel je je stressbestendiger en veerkrachtiger.  Aanvullend wordt dieper ingegaan op 'veerkrachtig communiceren'.
7 november en 20 december 2017 @ Antwerpen

lees meer..EHBO voor technici

Na deze opleiding (pakket van 7u) kunnen deelnemers kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Deze opleiding is specifiek afgestemd op de opleidingsbehoeften van podiumtechnici.
5 december 2017 @ Gent

 

lees meer..EHBO voor technici

op aanvraag ook incompany

lees meer..eerste interventie bij brand

Deze opleiding sensibiliseert de deelnemers over de omvang van brand in het dagelijks leven, leert hen om snel en doeltreffend reageren in geval van brand, de verschillende eerste interventiemiddelen herkennen en kunnen gebruiken, bewust worden van de gevaren van brand en de grenzen van de eerste interventie kennen.

18 december 2017 @ Louvain-la-Neuve

lees meer..EHBO voor administratie en onthaal - RESERVELIJST

Eerstehulpverleners op de werkvloer kunnen kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Niet alleen voor de gewonde werknemer is dat een goede zaak, maar de hele organisatie vaart er wel bij. Collega's met eerstehulpkennis hebben immers ook oog voor preventie en veiligheid. Ze helpen niet alleen na een ongeval, ze helpen het ook voorkomen.
Tijdens deze opleiding zal speciale aandacht besteed worden aan de dagelijkse werkrealiteit van administratief en zaalpersoneel.
19 december @ Gent - RESERVELIJST

lees meer..EHBO voor administratie en onthaal

op aanvraag ook incompany

lees meer..basisopleiding preventie-adviseur niv. 3 - RESERVELIJST

Deze zevendaagse gecertificeerde basisopleiding tot preventieadviseur op maat van de sector (niv. 3) richt zich tot (toekomstige) preventieadviseurs binnen de sector podiumkunsten, evenals andere medewerkers van de hiërarchische lijn betrokken bij het preventiebeleid.
18 en 25 september, 2, 9, 16 en 23 oktober en 20 november @ diverse locaties - RESERVELIJST

lees meer..EHBO voor gemengde groep

enkel op aanvraag incompany

lees meer..bijscholingen basiscursus EHBO

Bijscholingen van 4u ikv basisopleiding met brevet.  

Je kan hiervoor kiezen uit 7 verschillende modules.
enkel op aanvraag incompany

lees meer..BA4 / BA5 theater

Tijdens deze opleiding van 2,5 dagen krijgen de deelnemers een degelijke theoretische basis inzake werken met elektriciteit, aangepast aan de theaterpraktijk. De deelnemers frissen hun kennis elektriciteit en wetgeving op, leren veilig werken en hulp bieden bij een ongeval met elektriciteit.  De laatste dag leggen ze een eindtest af.
momenteel enkel op aanvraag incompany

lees meer..heftechnieken voor podiumtechnici

Deze opleiding zal een logische denkpiste creëren in het ontstaan, het vaak onbewust aanhouden van foutieve lichaamshoudingen en het leren anticiperen om overbelasting in te dijken. Deze opleiding is specifiek afgestemd op podiumtechnici.

enkel op aanvraag incompany

lees meer..beeldschermwerk

Deze training is er op gericht om, naast een logische opstelling van de globale apparatuur, met de juiste lichaams-houding en een juist houdingsbewustzijn te leren werken.

enkel op aanvraag incompany

lees meer..andere opleidingen

 

Volgende opleidingen organiseerden we reeds, maar zijn momenteel niet opgenomen in ons open aanbod:

  • veilig werken met hoogwerkers

  • start met preventie : veiligheid van A tot Z

  • safety coach : (on)veilig gedrag aanpakken

 

 

 

 

 

EHBO


Klik hier voor meer info over het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp op het werk, en de ondersteuning vanuit het SFP in dit kader.

Hartveilig

 

Meer info over dit project vind je op de website van het Rode Kruis en in deze brochure. Geef ons een seintje als je het gebruik van een AED wil meenemen in je in company georganiseerde EHBO-opleiding.

BA4 / BA5


Klik hier voor toelichting over het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid voor bepaalde elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten