Podiumkunsten - Home pc304

veiligheid en welzijn

veiligheid en welzijn voorjaar 2017

introductie in de Alexandertechniek - RESERVELIJST

Een driedaagse, intensieve workshop waarin je kennismaakt met de Alexander Techniek.
14, 15 en 16 juni 2017 @ Mortsel - LAATSTE PLAATS

lees meer..AutoCAD 2D gevorderden - NIEUW - LAATSTE PLAATS

De opleiding AutoCAD 2D gevorderden richt zich op de dieper liggende technieken en de uitgebreide commandos van AutoCAD.

Technieken die het werkproces versnellen, die het tekenwerk en printwerk deels automatiseren, of technieken om externe tekeningen te bewerken.

Regelmatig wordt teruggegrepen naar commandos uit de basis cursus, om die eens van dichterbij te bekijken.

7 en 10 juli 2017 @ Gent - LAATSTE PLAATS

lees meer..basisopleiding preventie-adviseur niv. 3 - RESERVELIJST

Deze zevendaagse gecertificeerde basisopleiding tot preventieadviseur op maat van de sector (niv. 3) richt zich tot (toekomstige) preventieadviseurs binnen de sector podiumkunsten, evenals andere medewerkers van de hiërarchische lijn betrokken bij het preventiebeleid.
18 en 25 september, 2, 9, 16 en 23 oktober en 20 november @ diverse locaties - RESERVELIJST

lees meer..veiligheidsbeleid voor leidinggevenden: aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden (Brussel) - NIEUW

Deze sessie heeft als doel leidinggevenden te informeren over de reglementering op dit vlak.  In het bijzonder wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van leidinggevenden, de motieven voor preventie en welzijn op het werk, en de partners in de uitvoering van het beleid terzake. Het programma is gericht op de werkpraktijk van de sector.

16 februari 2017 @ Brussel

lees meer..veiligheidsbeleid voor leidinggevenden: aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden (Antw) - NIEUW - RESERVELIJST

Deze sessie heeft als doel leidinggevenden te informeren over de reglementering op dit vlak.  In het bijzonder wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van leidinggevenden, de motieven voor preventie en welzijn op het werk, en de partners in de uitvoering van het beleid terzake. Het programma is gericht op de werkpraktijk van de sector.

17 februari 2017 @ Antwerpen - RESERVELIJST

lees meer..veiligheidsbeleid voor leidinggevenden: aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden (Gent) - NIEUW

Deze sessie heeft als doel leidinggevenden te informeren over de reglementering op dit vlak.  In het bijzonder wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van leidinggevenden, de motieven voor preventie en welzijn op het werk, en de partners in de uitvoering van het beleid terzake. Het programma is gericht op de werkpraktijk van de sector.

21 februari 2017 @ Gent

lees meer..preventief omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden- RESERVELIJST

Welke rol kan je als leidinggevende spelen bij preventie van stress en burnout? Welke zorgende rol kunnen /moeten leidinggevenden opnemen voor teamleden die lange tijd afwezig zijn door stressgerelateerde problemen, tijdens hun afwezigheidsperiode en bij re-integratie? Bij wie kunnen leidinggevenden zelf terecht voor ondersteuning?

Deze workshop sluit naadloos aan bij de bevraging van de werkbeleving die het Sociaal Fonds recent organiseerde in de sector!

16 mei 2017 @ Antwerpen - RESERVELIJST

lees meer..preventief omgaan met stress en burn-out voor medewerkers - NIEUW

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de minder aangename gevolgen van stress, horen we wel iemand praten over burn-out of bore-out...  Hoe kunnen we zorg dragen voor ons fysiek en mentaal welzijn in onze huidige maatschappij, met zijn bijna onmetelijke mogelijkheden en overload aan informatie?
Deze tweedaagse is in het bijzonder gericht naar mensen die voelen/weten dat ze gevoelig zijn voor de negatieve gevolgende van stress en burn-out.
Deze workshop sluit naadloos aan bij de bevraging van de werkbeleving die het Sociaal Fonds recent organiseerde in de sector!

2 mei en 6 juni 2017 @ Antwerpen

lees meer..EHBO voor administratie en onthaal

Eersthulpverleners op de werkvloer kunnen kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Tijdens deze opleiding (pakket van 7u)  zal speciale aandacht besteed worden aan de dagelijkse werkrealiteit van administratief en zaalpersoneel.

momenteel enkel op aanvraag incompany

lees meer..EHBO voor technici

Eersthulpverleners op de werkvloer kunnen kleine wonden onmiddellijk verzorgen. Ernstige verwondingen kunnen ze inschatten en stabiliseren tot gespecialiseerde hulp opdaagt. Tijdens deze opleiding zal speciale aandacht besteed worden aan de dagelijkse werkrealiteit van podiumtechnici.

momenteel enkel op aanvraag incompany

lees meer..bijscholingen basiscursus EHBO

Bijscholingen van 4u ikv basisopleiding met brevet.  

Je kan hiervoor kiezen uit 7 verschillende modules.
enkel op aanvraag incompany

lees meer..BA4 / BA5 theater

Tijdens deze opleiding van 2,5 dagen krijgen de deelnemers een degelijke theoretische basis inzake werken met elektriciteit, aangepast aan de theaterpraktijk. De deelnemers frissen hun kennis elektriciteit en wetgeving op, leren veilig werken en hulp bieden bij een ongeval met elektriciteit.  De laatste dag leggen ze een eindtest af.
momenteel enkel op aanvraag incompany

lees meer..eerste interventie bij brand

Deze opleiding sensibiliseert de deelnemers over de omvang van brand in het dagelijks leven, leert hen om snel en doeltreffend reageren in geval van brand, de verschillende eerste interventiemiddelen herkennen en kunnen gebruiken, bewust worden van de gevaren van brand en de grenzen van de eerste interventie kennen.

momenteel enkel op aanvraag incompany

lees meer..heftechnieken voor podiumtechnici

Deze opleiding zal een logische denkpiste creëren in het ontstaan, het vaak onbewust aanhouden van foutieve lichaamshoudingen en het leren anticiperen om overbelasting in te dijken. Deze opleiding is specifiek afgestemd op podiumtechnici.

enkel op aanvraag incompany

lees meer..beeldschermwerk

Deze training is er op gericht om, naast een logische opstelling van de globale apparatuur, met de juiste lichaams-houding en een juist houdingsbewustzijn te leren werken.

enkel op aanvraag incompany

lees meer..andere opleidingen

 

Volgende opleidingen organiseerden we reeds, maar zijn momenteel niet opgenomen in ons open aanbod:

  • veilig werken met hoogwerkers

  • start met preventie : veiligheid van A tot Z

  • safety coach : (on)veilig gedrag aanpakken

 

 

 

 

 

EHBO


Klik hier voor meer info over het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp op het werk, en de ondersteuning vanuit het SFP in dit kader.

Hartveilig

 

Meer info over dit project vind je op de website van het Rode Kruis en in deze brochure. Geef ons een seintje als je het gebruik van een AED wil meenemen in je in company georganiseerde EHBO-opleiding.

BA4 / BA5


Klik hier voor toelichting over het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid voor bepaalde elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten