Podiumkunsten - Home pc304

opleidingskrediet

opleidingskrediet

 

Het opleidingskrediet is een Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie een opleiding volgt gedurende een periode van tijdskrediet. Enkel een volledige of halftijdse onderbreking geeft recht op de premie. Mensen ouder dan 50 die bij de RVA het stelsel volgen van ‘de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de of vermindering tot een halftijdse betrekking voor werknemers van 50 jaar en ouder', komen niet in aanmerking voor een opleidingskrediet. Je mag tijdens je onderbrekingsperiode ook geen werkloosheidsuitkering krijgen, geen ander werk uitoefenen en geen andere winstgevende activiteit hebben.    

 

Als werknemer heb je recht op maximum twee jaar opleidingskrediet, met een bijkomende zes maanden voor iemand met 20 jaar loopbaananciënniteit.

 

Als het gaat om tweedekansonderwijs of om een opleiding die leidt tot een knelpuntberoep, wordt de premie toegekend gedurende de volledige periode van de opleiding.


Volgende opleidingen geven recht op de premie:

 

 

Bijkomende info en concrete bedragen vind je hier.

 

 

nuttige links

 

Deze aanmoedigingspremie kan je online aanvragen

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten