Podiumkunsten - Home pc304

steun voor kmo's

steun voor kmo's: vlaanderen

 

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Een organisatie kan per kalenderjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de kmo-portefeuille. Daarbovenop kan je tot 25.000 euro subsidie krijgen voor strategisch advies en coaching. 

 

Wat de opleidingssteun betreft: opleidingen die als doel hebben het functioneren van het bedrijf te verbeteren en door een erkende dienstverlener worden gegeven kunnen voor 50% gesubsidieerd worden, met een maximum van € 2.500 per kalenderjaar. De subsidiabele kostprijs voor opleidingen wordt beperkt tot € 90 (excl btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per opleidingsuur beperkt wordt tot € 45.

wie komt in aanmerking ?

KMO's en vrije beroepen die:

 

  • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
  • deel uitmaken van de privésector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn)
  • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben volgens de NACEcodelijst
  • voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest

 

VZW's komen dus sowieso niet in aanmerking. Bovendien zijn er veel activiteitencodes (NACE) uitgesloten waarbinnen organisaties in de sector werken. Meer informatie over de kmo-portefeuille vind je hier

steun voor kmo's: brussel

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft meerdere ondersteuningsformules voor ondernemingen en zelfstandigen, onder meer voor het opleiden van stagiairs, het beroep kunnen doen op consultants, maar ook het volgen van opleidingen.  Tussenkomst in opleidingen komt echter enkel in aanmerking voor zover het een dringend en uitzonderlijk karakter heeft en de opleidingskosten minimum € 1.000 bedragen. De tussenkomst bedraagt 50% van de opleidingskost met een minimum van € 500 per jaar en een maximum van €  3.000

wie komt in aanmerking?

Als je een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt je als een onderneming beschouwd. In dit geval kan je steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

 

  • je dient gevestigd te zijn in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of dit van plan zijn);
  • je dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming

 

De sector 'kunst, amusement en recreatie' komt in aanmerking voor zover het hoofddoel van de organisatie van commerciële aard is. Meer informatie over de steun voor kmo's in Brussel vind je hier

nuttige links

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten