Podiumkunsten - Home pc304

individuele beroepsopleiding

individuele beroepsopleiding

 

Een IBO is een individuele beroepsopleiding op de werkvloer. Samen met VDAB bepaalt de werkgever het opleidingsprogramma. De IBO kan één tot zes maanden duren. Om de duurtijd te bepalen houdt VDAB rekening met:

 

  • het gevraagde competentieprofiel voor de functie,
  • de kennis, vaardigheden en attitudes van de IBO-kandidaat,
  • het opleidingsplan.

 

De IBO-overeenkomst wordt contractueel vastgelegd tussen de organisatie, de cursist en VDAB. VDAB zal opvolgen of je als werkgever volgende verplichtingen nakomt:

 

  • De cursist begeleiden en opleiden, zoals vastgelegd in het opleidingsplan.
  • De nodige tijd vrijmaken om de evolutie van de cursist te bespreken.
  • De wetgeving aangaande arbeidsveiligheid, welzijn op het werk en de privacy respecteren.
  • De cursist verzekeren voor het risico op arbeidsongevallen door een verzekering in ‘gemeen recht’ af te sluiten die dezelfde dekking voorziet als de arbeidsongevallenverzekering die je voor je andere personeelsleden hebt afgesloten.
  • De cursist dekken door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
  • Maandelijks de prestaties tijdig doorgeven aan VDAB
  • De cursist vóór de start van de IBO een exemplaar van het arbeidsreglement geven en de belangrijkste punten overlopen op de eerste dag van de opleiding. De cursist moet tijdens de IBO immers de bepalingen van het arbeidsreglement van je onderneming naleven.

 

Na de opleiding dient de werkgever de cursist onmiddellijk in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur volgens de modaliteiten bepaald in de IBO-overeenkomst.

 

Je dient geen loon, noch RSZ te betalen voor de lerende in een IBO, enkel een productiviteitsvergoeding. Je dient als werkgever wel een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten en de verplaatsingskosten voor de cursist te betalen. 

 

Er bestaan nog drie varianten: een IBO met taalondersteuning voor anderstaligen (IBOT), een IBO voor mensen met een arbeidshandicap en (GIBO) en een IBO interim voor kansengroepen gecombineerd met uitzendarbeid. 

nuttige links

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten