Podiumkunsten - Home pc304

systemen leren en werken

systemen leren en werken

 

Op 8 juli 2008 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Het stelsel van leren en werken heeft betrekking op:

 

  • de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO). 
  • de centra voor deeltijdse vorming (CDV). 
  • de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, i.e. de leertijd binnen Syntra. 

 

Leerlingen kunnen van hun 15de tot hun 25ste instappen binnen deze systemen en kunnen na afloop een diploma van het secundair onderwijs behalen. Er zijn wel enkele verschillen tussen deze systemen:

 

Bij de Centra voor Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs volgen leerlingen twee dagen les per week en kunnen ze tot drie dagen per week gaan werken of voorbereid worden om te gaan werken, afhankelijk van hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn enkele mogelijkheden om hen in dienst te nemen: een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een Individuele BeroepsOpleiding (IBO), een BeroepsInlevingsOvereenkomst (BIO) of via uitzendarbeid. Er is binnen PC 304 géén Paritair Leercomité, dus er zijn geen industriële leerovereenkomsten mogelijk!

 

Binnen Leertijd volgen leerlingen één dag les per week en gaan ze vier dagen per week werken. De werkgever-opleider dient wel minstens 25 jaar te zijn en minstens vijf jaar het beroep uitoefenen. Er zijn minimabedragen vastgelegd voor de lerenden (bedragen 01.09.2010). Er is nog een beperkte RSZ bijdrage voor de werkgever bovenop deze brutobedragen. 

 

   - 18 jaar
+ 18 jaar
eerste jaar leertijd € 290,60 € 387,47
tweede jaar leertijd € 387,47 € 435,90
derde jaar leertijd € 484,34 € 484,34

 

Opleidingen binnen deze systemen voor leren en werken die voor de sector interessant zouden kunnen zijn:

 

 

opleidingen

mogelijke functies uit de sector

artistieke functies

animator in de evenementensector

artiesten

functies in onderhoud en logistiek

onderhoudswerker gebouwen

gebouwbeheerders

hulpkelner

keukenhulp

keukenmedewerker

keukenverantwoordelijke

zaalmedewerker

kantine- en horecapersoneel

industriële schoonmaker

schoonmaakpersoneel

functies in publiekswerking

host(ess)

onthaalmedewerk(st)ers

animator in de evenementensector

educatief medewerk(st)er

kassier

receptieassistent

receptionist/telefonist

kassa- en baliebediendes

technisch-artistieke functies

kapper

assistent-kapper

grimeurs en kappers

patronenmaker

retoucheerder

kostuumpersoneel

schrijnwerker

ateliermedewerk(st)ers (decor)

assistent-podiumtechnieker

theatertechnici

ondersteunende functies

administratief helper

kantoorbediende

administratief medewerk(st)ers

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten