Podiumkunsten - Home pc304

stages en werkplekleren

stages en werkplekleren


Ga naar het huidige aanbod stages
 

Je leert een bepaalde functie of beroep niet door enkel de theorie te kennen, maar vooral door hem uit te oefenen. Gezien het belang van de praktijk in (voor)opleidingen bestaan er uiteenlopende systemen om de knepen van het vak aan te leren. Voor lerenden is het meteen ook een goede graadmeter of een bepaalde functie beantwoord aan de verwachtingen die ze erover koesterden en of ze hun talenten er ten volle kunnen ontplooien. 

 

Je vindt hier een overzicht van stageplaatsen bij organisaties uit de brede artistieke sector voor leerlingen, naast een overzicht van werkervaringsplaatsen voor leerlingen binnen de systemen van leren en werken.

 

We lichten kort toe welke rechten en plichten een stageplaats of werkervaringsplaats met zich meebrengt, zowel voor de stagiair als voor de werkgever. 

 

Tot slot lichten we ook de systemen van de Individuele BeroepsOpleiding (IBO) en de BeroepsInlevingsOvereenkomst (BIO) even toe. 

 

 

© Esther Eggermont

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten