Podiumkunsten - Home pc304

andere

andere

 

Je vindt hier enkele aanverwante opleidingen die onze sector als studiegebied hebben, maar niet rechtstreeks naar een specifiek beroep in onze sector leiden.

secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek (PTS)

afstudeerrichting: muziekinstrumentenbouw, restauratie muziekinstrumenten

Beukenlaan 44 bus 1 - Boom

 

secundair onderwijs - leertijd

Syntra

afstudeerrichtingen: vervaardiger-hersteller van poppen, vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons, orgelbouwer, pianostemmer en -hersteller, hersteller van muziekinstrumenten, clavecimbelbouwer.

 

hoger onderwijs - bachelors

Artesis Platijn Hogeschool Antwerpen - Koninklijk Conservatorium

afstudeerrichting: muziektheorie en -schriftuur

Desguinlei 25 - Antwerpen

 

Artevelde Hogeschool

bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Hoogpoort 15 - Gent

 

Provinciale Hogeschool Limburg

bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Elfde Liniestraat 24 - Hasselt

 

hoger onderwijs - lerarenopleidingen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Koninklijk Conservatorium

afstudeerrichting: specifieke lerarenopleidingen drama, dans en muziek

Desguinlei 25 - Antwerpen

 

Hogeschool Gent - Conservatorium

afstudeerrichting: specifieke lerarenopleiding muziek en drama

Hoogpoort 64 - Gent

 

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - Lemmensinstituut

afstudeerrichting: specifieke lerarenopleiding muziek en drama

Herestraat 53 - Leuven

 

Erasmus Hogeschool - Koninklijk Conservatorium Brussel

afstudeerrichting: specifieke lerarenopleiding muziek

Regentschapsstraat 30 - Brussel

 

hoger onderwijs - masters

Katholieke Universiteit Leuven (KUL) - Instituut voor Culturele Studies

afstudeerrichting: master in de culturele studies

Erasmushuis - Blijde-Inkomststraat 21 postbus 3311 - Leuven

 

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

afstudeerrichting: musicologie

Erasmushuis - Blijde-Inkomststraat 21 postbus 3301 - Leuven

 

Hogeschool Gent - Conservatorium

afstudeerrichtingen: muziekinstrumentenbouw, muziektheorie, muziekpedagogie

Hoogpoort 64 - Gent

 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Koninklijk Conservatorium

afstudeerrichtingen: muziektheorie en -schriftuur, muziekpedagogie

Desguinlei 25 - Antwerpen

 

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - Lemmensinstituut

afstudeerrichtingen: muziektherapie, muziekpedagogie

Herestraat 53 - Leuven

 

Erasmus Hogeschool Brussel - Koninklijk Conservatorium

afstudeerrichting: muziektheorie en -schriftuur

Regentschapstraat 30 - Brussel


hoger onderwijs - internationaal

bachelors creatieve therapie in Nederland :

 

Hogeschool Zuyd
Postbus 69 - Sittard

 

Hogeschool van Utrecht 
Hooglandseweg-Noord 14 - BC Amersfoort
 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)
Ubbergseveldweg 201 - Nijmegen
 

Christelijke Hogeschool Noord Nederland
Postbus 1298 - Leeuwarden
 

andere - ondernemersopleidingen

Syntra Midden-Vlaanderen

opleiding: pianostemmer en -hersteller

Gitsschotellei 93 - Berchem

 

andere - privé-opleidingen

Agape VZW

4-jarige deeltijdse opleiding dans- en bewegingstherapeut

Oude Heirweg 60 - Koolskamp

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten