Podiumkunsten - Home pc304

ecocheques

U bent hier: Home > werk > VIA voor de kunsten > ecocheques

ecocheques

Eén van de koopkrachtmaatregelen opgenomen in het VIA akkoord betreft ecocheques: vanaf 2012 komen werknemers die met tijdelijke contracten werden tewerkgesteld bij gesubsidieerde werkgevers hiervoor in aanmerking. De CAO van 5 december 2012 bepaalt de modaliteiten van de toekenning. Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten werd door de sociale partners aangeduid om deze CAO uit te voeren. 

 

voor welke werkgevers?

 

De CAO is van toepassing op werkgevers en hun werknemers die behoren tot PC 304 en gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en geregistreerd op de Nederlandse taalrol bij de RSZ. Ze dienen erkend en gesubsidieerd te zijn door de Vlaamse Gemeenschap op basis van het Kunstendecreet, het Circusdecreet, het Decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid of nominatim opgenomen te zijn in de begroting van de Vlaamse overheid. Het maakt daarbij niet uit of het om een structurele subsidie gaat of een projectmatige.

 

voor welke werknemers?

 

Elke werknemer met een contract van bepaalde duur, voor een duidelijk omschreven werk of een vervangingscontract die bij één of meerdere van bovenstaande werkgevers actief was, komt in aanmerking voor ecocheques. De voorwaarde is dat er prestaties verricht zijn bij werkgevers die zowel in het referentiejaar (bv. 2014) als in het uitkeringsjaar (bv. 2015) subsidie ontvingen.

 

wat?

 

Per gewerkte of daarmee gelijkgestelde dag ontvangt de werknemer een ecocheque van € 10. We gebruiken hiervoor de DMFA aangiftes bij de RSZ. De cheques worden toegekend op basis van de prestaties die in het referentiejaar (vb 2014) verricht werden bij werkgevers die zowel in het referentiejaar (bv. 2014) als in het budgetjaar (bv. 2015) subsidies ontvingen (zie voorgaande) met contracten van bepaalde duur, voor een duidelijk omschreven werk of een vervangingscontract

 

Onder gepresteerde of daarmee gelijkgestelde dagen wordt onder meer verstaan: dagen gedekt door loon met RSZ bijdrages, (bijkomende) vakantiedagen voor arbeiders, betaald educatief verlof, ziekte, moederschapsbescherming, geboorte- en adoptieverlof, arbeidsongeval en beroepsziekte.

 

Er is wel een uitsluitende voorwaarde: als een werknemer binnen het referentiejaar (bv. 2014) ook prestaties verricht heeft over een periode van 4 maanden of meer met een contract van onbepaalde duur, vervalt het recht op ecocheques. Voor deze werknemers werd er vanaf 2013 een eindejaarspremie voorzien.

 

hoe? 

 

Op basis van een vragenlijst die wij aan de betrokken werkgevers versturen waarin we navraag doen over de juiste conctractvorm waarin prestaties werden verricht, kunnen wij alle begunstigden identificeren. Rekening houdend met het vastgelegde budget zullen we dan het maximaal aantal ecocheques per persoon bepalen met een maximum van € 250 per persoon. De ecocheques versturen we rechtstreeks aan iedereen. In 2015 bedroeg het maximale aantal ecocheques 19. 

 

vragen? 

 

Zit je toch nog met vragen, neem dan contact met Sigrid Smellinckx of Maarten Bresseleers via 02 201 30 03 of via@podiumkunsten.be

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog extra inspiratie nodig? Kijk eens op 

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten