Podiumkunsten - Home pc304

eindejaarspremie

U bent hier: Home > werk > VIA voor de kunsten > eindejaarspremie

eindejaarspremie

 

De andere koopkrachtmaatregel opgenomen in het VIA akkoord betreft de eindejaarspremie: vanaf 1 januari 2013 komen werknemers die 4 maanden of meer werden tewerkgesteld bij gesubsidieerde werkgevers hiervoor in aanmerking. De CAO van 1 oktober 2013 bepaalt de modaliteiten van de toekenning. 

 

voor welke werkgevers?

 

De CAO is van toepassing op werkgevers en hun werknemers die behoren tot PC 304 en gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en geregistreerd op de Nederlandse taalrol bij de RSZ. Ze dienen erkend en gesubsidieerd te zijn door de Vlaamse Gemeenschap op basis van het Kunstendecreet, het Circusdecreet, het Decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid of nominatim opgenomen te zijn in de begroting van de Vlaamse overheid. Het maakt daarbij niet uit of het om een structurele subsidie gaat of een projectmatige.

 

voor welke werknemers?

 

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst van 4 maanden of meer bij één van bovenstaande werkgevers, heeft recht op een eindejaarspremie. Het maakt niet uit of dit een contract van onbepaalde duur of een tijdelijk contract is. 

 

wat?

 

Voor de werknemers die gedurende een heel jaar in dienst waren van de onderneming bedraagt deze premie in 2017 € 442,17 bruto. Voor de werknemers die niet gedurende een heel jaar in dienst zijn geweest, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie (of gelijkgestelde dagen). Ook werknemers die tijdens het jaar zijn vertrokken, hebben recht op een eindejaarspremie in de volgende gevallen.

 

  1. Werknemers die door de werkgever in de loop van het kalenderjaar werden ontslagen, tenzij dit om dringende reden was

  2. Werknemers die op pensioen gaan

  3. Werknemers die in een systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag treden, het vroegere brugpensioen

  4. Werknemers die zelf ontslag hebben genomen, voorzover zij een anciénniteit hebben van minstens 5 jaar

  5. Werknemers wiens arbeidsovereenkomst afloopt, meer bepaald contracten van bepaalde tijd of bepaald werk van 4 of meer dan 4 maanden.  

 

De uitbetaling gebeurt in de maand december, tenzij iemand voordien reeds uit dienst is getreden. 

 

vragen? 

 

Zit je toch nog met vragen, neem dan contact met Sigrid Smellinckx of Maarten Bresseleers via 02 201 30 03 of via@podiumkunsten.be

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten