Podiumkunsten - Home pc304

projectmedewerker diversiteit

projectmedewerker diversiteit

Hoewel er heel wat goede initiatieven bestaan in de sector en er een grote bereidheid is om inspanningen te leveren, stellen de sociale partners vast dat een meer doorgedreven en (pro-)actieve aanpak nodig is om mensen uit kansengroepen (etnisch-culturele minderheden, mensen met een arbeidshandicap, 50+) aan het werk te krijgen en te houden in onze sector, vooral dan in de artistieke beroepen. Ook werkgevers en (artistieke) vooropleidingen zullen verder gesensibiliseerd worden.

 

Meer weten? Contacteer shari@podiumkunsten.be, onze projectmedewerkster diversiteit.  

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten