Podiumkunsten - Home pc304

projectmedewerker veiligheid

projectmedewerker veiligheid

preventiebeleid in de podiumkunsten

 

Verschillende gesprekken met grote en kleine organisaties en gezelschappen wijzen uit dat het preventiebeleid sterk verschillend is en dikwijls op een weinig gestructureerde manier verloopt. Het besef van het belang van een degelijk preventiebeleid is wel aanwezig bij de verenigingen maar de kennis om dit om te zetten in de praktijk is onvoldoende. Naast het feit dat de veiligheids-reglementering soms moeilijk begrijpbaar is en niet altijd toepasbaar omwille van de specificiteit van de sector, ontbreekt het vaak aan expertise en visie om een degelijk (administratief)risicobeheer te implementeren. Documentenbeheer en gegevensbeheer (keuringen, inventarissen,…), informatie en adviesplicht, participatieve , multidisciplinaire en geïntegreerde werking, dynamisch risicobeheer, opleiding en instructies worden niet of te weinig op een gestructureerde wijze georganiseerd en opgevolgd. Kleine huizen kunnen groot zijn als we de optelsom maken van het vast personeel, het tijdelijk personeel en het publiek. Dit gaat van een paar medewerkers tot honderden mensen. De verantwoordelijkheid van directie en medewerkers en de interne preventieadviseur is dan ook groot.

 

doel van het project

 

De sector van de podiumkunsten is vragende partij voor ondersteuning bij de uitbouw van hun preventiebeleid. Wij willen ondersteuning bieden aan de uitbouw van een gestructureerd preventiebeleid dat geïntegreerd zal zijn in de dagelijkse werking van de organisatie in de sector van de podiumkunsten.

 

scope van het project

 • Door middel van sensibilisering en studiedagen directies ondersteunen in hun preventiebeleid en het ontwikkelen van hun verantwoordelijkheid
 • Het organiseren en het op punt stellen van een basisopleiding tot preventieadviseur die specifiek gericht is naar de sector. Met deze opleiding moet een persoon belast met het preventiebeleid in staat zijn een risicobeheersysteem uit te bouwen.
 • Het organiseren van een 1 dag opleiding, ‘omgaan met veiligheid’ voor alle personeelsleden.
 • Op basis van de ervaringen en uitwisselingen bij de bovengenoemde punten een informatiekanaal opstarten. Dit kan gaan van aanspreekpunt tot het uitbouwen van een ledengroep, het regelmatig organiseren van studiedagen tot sector specifieke informatie, opleidingen en instructiefiches.

 

resultaten van het project

Het project moet leiden tot een proactieve veiligheidscultuur waarbij:

 • veiligheid een onderdeel moet zijn van de doelstellingen van de organisatie
 • veiligheid een aandachtspunt is bij elke besluitvorming op ieder niveau
 • een juiste mentaliteit en een juiste reflex aanwezig is ten aanzien van veiligheidsgevoelige materies, zeker bij de activiteiten op het podium
 • een dynamiek van voortdurende aanpassing en verbetering aanwezig is
 • Processen op gang gebracht worden om het individuele en collectief leren zoveel mogelijk te bevorderen
   

Interesse? Neem contact op met toni(a)podiumkunsten.be

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten