Podiumkunsten - Home pc304

sectoraal opleidingsaanbod

sectoraal opleidingsaanbod

De sociale partners willen vorming blijven stimuleren door het sectorale aanbod verder uit te breiden en zo meer tegemoet te komen aan de specifieke opleidingsbehoeften binnen de uiteenlopende functies in de sector. Hiervoor werd extra budget opgenomen in het VIA akkoord. 

 

Het sectorale opleidingsaanbod vind je hier terug. Ook opleidingspremies zijn mogelijk voor opleidingen georganiseerd door derden. 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten