Podiumkunsten - Home pc304

update functieclassificatie

update functieclassificatie

In 2001 hebben de sociale partners met de steun van en in samenwerking met het Agentschap Kunsten en Erfgoed een functieclassificatie uitgewerkt voor de sector van de podiumkunsten. De sector is sindsdien niet stil blijven staan. De sociale partners wilden deze daarom actualiseren: bestaande beschrijvingen reviseren en actualiseren én nieuwe functies opnemen. Het is bovendien de bedoeling dat de beschrijvingen na afloop zouden opgaan voor elke gesubsidieerde organisatie binnen PC 304, onafhankelijk van de kunstdiscipline waarin ze actief zijn.

 

De actualisering werd begeleid door dezelfde consultant die de bestaande functieclassificatie heeft opgemaakt, aangezien hierop verder gebouwd zou worden. De sectorale werkgroep die deze oefening heeft gedaan, was paritair samengesteld en bestond uit Hugo Vanden Driessche, Pierre Van Diest (deSingel), Patrick Sterckx (WP Zimmer), Véronique Bossaert (Brussels Philharmonic), Laurette Muylaert (ACOD Cultuur), Tim Lycke (ACLVB) en Maarten Bresseleers (SFP). Deze groep kwam in het voorjaar van 2014 11 keer samen. In juni 2014 waren de eerste proefversies klaar, waarna het werkveld om feedback werd gevraagd. Na verwerking van de bemerkingen werden de nieuwe functiebeschrijvingen gewogen en ingeschaald volgens de HAY methode en besproken begin november 2014. Begin december 2014 is beslist om de opgesplitste (8) en nieuwe (4) functies toe te voegen aan de bestaande loongroepen van de cao podiumkunsten. De nieuwe functies zijn de artistiek participatief medewerker (loongroep A), de coördinator van het vrijwilligerswerk (loongroep B), de preventieadviseur (loongroep B) en de verantwoordelijke spreiding (loongroep B). Functies die werden opgesplitst zijn deze van de artiest (in 3 types), de chauffeur (in 4 types) en de productieleider (in 2 types). Voor de organisaties die werken onder CAO muziek verandert er voorlopig nog niets. De integratie van beide cao’s en de eventuele opdeling in meer loongroepen is voor later gepland. Op 18 maart werden de hernieuwde functiebeschrijvingen en -classificatie goedgekeurd op het PC 304, om in voege te gaan op 1 september 2015. 

 

Wil je graag een gedrukt exemplaar? Geef een seintje aan sigrid@podiumkunsten.be. Er is ook een Franse en Engelse versie!  

 

Naast een geactualiseerde functieclassificatie zullen de functiebeschrijvingen aangevuld worden met de vereiste competenties, ter ondersteuning van een duurzaam competentiemanagement in de sector. Deze aanvulling zal bestaan uit een sectoraal competentiewoordenboek met referentieprofielen (zie functiebeschrijvingen). Organisaties uit de sector kunnen hierop hun personeelsbeleid baseren (zoals rekrutering, opleidingsbeleid, functioneringsgesprekken). Het Sociaal Fonds zal opleidingen voorzien om met deze competentiemanagementtools om te gaan. In een eerste fase zal met enkele pilootorganisaties bekeken worden hoe zo'n instrument er zou moeten uitzien zodat het gemakkelijk bruikbaar is en toe te passen voor elk type organisatie. 

 

 


 

 

nieuwe functieclassicatie

 

 

+ loongroepen

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten