Podiumkunsten - Home pc304

competentieprofielen

competentieprofielen: algemeen

 

Competentieprofielen zijn sleutelelementen in het hele proces van competentiemanagement. Een competentieprofiel is niet hetzelfde als een functieprofiel. In een functieprofiel wordt omschreven welke taken iemand uitoefent. Het is een eerder statisch gegeven en in die zin ook minder geschikt om te gebruiken binnen een ontwikkelingsgericht perspectief. In een competentieprofiel ligt de nadruk op het waarom van de taken en hoe deze moeten uitgevoerd worden. Naast kennis en vaardigheden komen ook attitudes aan bod.

 

Idealiter wordt in eerste instantie een profiel opgesteld voor de hele organisatie: welke competenties hebben we nodig om de organisatie optimaal te laten functioneren en ontwikkelen? Daarna worden competentieprofielen per functie en per individu opgesteld. De vergelijking van de functieprofielen met de individuele profielen van je medewerkers levert een competentiematrix op.  

 

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen vaktechnische en gedragsgerichte competenties.  Vaktechnische competenties omvatten (vooral) kennis en technische vaardigheden.  Zij zijn relatief makkelijker te omschrijven en te ontwikkelen. Gedragsgerichte competenties zijn moeilijker te omschrijven én te ontwikkelen.  Meestal wordt aan dit soort competenties het meeste belang gehecht binnen organisaties. In de meeste publicaties wordt dan ook veel aandacht besteed aan deze competenties.

 

Een competentieprofiel bestaat uit:

 

  • een aantal kerncompetenties die iedereen in de organisatie moet hebben
  • competenties van een functiefamilie, die relevant zijn voor een bepaald functiefamilie, zoals bijvoorbeeld de publiekswerking
  • functiespecifieke competenties, die bij één bepaalde functie horen
  • eventueel aangevuld met persoonlijke competenties

 

Om competenties meetbaar te maken, moet je ze vertalen naar meetbare gedragsindicatoren. Die gedragsindicatoren kunnen omschreven worden voor verschillende niveaus van functioneren. Zo kan je bijvoorbeeld bepalen op welk niveau iemand functioneert bij aanwerving en naar aanleiding van een functioneringsgesprek bekijken hoe hij of zij geëvolueerd is.

 

Voor de omschrijving van competenties en de vertaling naar meetbaar gedrag, kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een competentiewoordenboek.  Binnen grotere organisaties wordt wel eens een eigen competentiewoordenboek opgesteld, maar je kan ook inspiratie opdoen in een aantal bestaande publicaties.

 

Voor meer info en voorbeelden rond competentieprofielen en competentiewoordenboeken verwijzen we graag door naar de recent ontwikkelde website van onze collega's van VIVO (social profit).

competentieprofielen: sectorspecifiek

 

In samenwerking met de SERV zijn er momenteel zes beroepscompetentieprofielen opgemaakt die van toepassing zijn in onze sector. 

 

 

Deze beroepscompetentieprofielen liggen aan de basis van de ervaringsbewijzen voor deze functies, uitgereikt door het testcentrum Podiumtechnieken RITS.  

 

Daarnaast werkten wij ook mee aan het intersectoraal profiel opleider/begeleider in bedrijven en organisaties (2009).  De opleider-begeleider is iemand die medewerkers tijdelijk opleidt en begeleidt bij de integratie op de werkplek zodat zij zo snel mogelijk geïntegreerd en zelfstandig inzetbaar zijn. Dit competentieprofiel vormt het uitgangspunt voor de opleiding werkplekcoach binnen ons eigen aanbod.


Momenteel worden geen nieuwe beroepscompetenties meer uitgewerkt binnen de SERV. Het is even wachten op Competent, een geïntegreerd systeem dat de beroepscompetentieprofielen van de SERV en de beroepsfiches van de VDAB (CO.BR.A) zal vervangen. 

 

Er zijn momenteel zeer weinig organisaties in de sector die competentieprofielen hebben opgesteld. Daarom overwegen we om generieke competentieprofielen voor bepaalde functies in de sector uit te werken, al dan niet aangevuld met een sectorspecifiek competentiewoordenboek. Zou je hier graag aan willen meewerken, geef dan een seintje aan christa(a)podiumkunsten.be

 

Voorlopig verwijzen we dus nog even door naar de functiebeschrijvingen die zijn uitgewerkt voor de CAO Podiumkunsten en de beroepsfiches die de VDAB heeft opgemaakt in CO.BR.A als mogelijke aanzet. Ook een aantal bestaande competentiewoordenboeken kunnen een bron van inspiratie zijn.

 

artistieke functies

onderhoud en logistiek

publiekswerking

technisch-artistieke functies

administratieve functies

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten