Podiumkunsten - Home pc304

werken aan diversiteit

werken aan diversiteit

 

"Diversiteit" is al enkele jaren het ankerwoord in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, maar wat bedoelen ze er nu mee? Waarom zou je je er als werkgever mee bezig moeten houden en hoe kan je daar als werkgever mee omgaan?

 

Diversiteit betekent eerst en vooral het leren omgaan met verschil en het willen zoeken naar overeenkomsten met de andere. De verscheidenheid aan invididuen en groepen in onze huidige samenleving reflecteert zich op de arbeidsmarkt en dus ook op de werkvloer, of alleszins, dat zou toch moeten. Er zijn namelijk grote groepen van mensen die meer dan anderen moeilijkheden (kunnen) ondervinden om aan de slag te gaan of blijven en niet altijd omdat ze niet de competenties zouden bezitten om bepaalde functies uit te oefenen. Denk dan aan mensen met een arbeidshandicap, mensen ouder dan 50 jaar, mensen met psychische, psychiatrische, mentale of medische problemen, ex-gedetineerden, mensen met hiv, mensen in armoede, holebi's, laaggeletterden of etnisch-culturele minderheden.

 

Er zijn uiteenlopende argumenten waarom je als werkgever aandacht moet hebben voor diversiteit in je organisatie.

 

  • diversiteit is een dynamisch gegeven en waar er momenteel misschien geen problemen zijn, kunnen deze met de tijd wel ontstaan: je werknemers worden ouder en verwachten dat je hun werkplek of je procedures aanpast, één van je werknemers verliest met de jaren zijn gehoor of beland door omstandigheden in de armoede, ... Door aandacht voor diversiteit in te bedden in je werking, vermijd je mogelijke discussies en onvrede.
  • door een spiegel te zijn van de samenleving vermijd je mogelijke bewustzijnsvernauwing. Het is leuk als alle neuzen in een organisatie in dezelfde richting staan, maar moeten ze daarom allemaal hetzelfde ruiken?! Diversiteit in je ploeg kan een aanzet zijn tot extra dynamiek binnen je organisatie.
  • door het uitsluiten van mogelijke talenten uit deze groepen laat je kansen liggen om geschikte kandidaten aan te werven voor functies waar je misschien anders moeilijk mensen voor vindt.   
  • diversiteit kadert binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij organisaties economische, sociale en milieu-overwegingen meenemen in de manier waarop ze werken. Hiermee kan je uitpakken naar je publiek, maar even goed naar de overheden. Je creëert namelijk een meerwaarde, waar consumenten meer en meer gevoelig voor worden en dus ook het publiek dat je wil bereiken met je activiteiten.  
  • veel organisaties uit onze sector zijn gefinancieerd door publieke middelen. De maatschappij, vertegenwoordigd door zijn politici, verwacht hiervoor een return en aandacht voor diversiteit is daar meer en meer een item in. Ook belangenorganisaties uit deze groepen beginnen dit expliciet te vragen. Zo pleit het Minderhedenforum dat organisaties die subsidies ontvangen van de overheid in welke vorm dan ook verplicht zouden moeten worden om een diversiteitsplan in te dienen. 

 

Kortom, er zijn redenen te over om binnen je organisatie aandacht te hebben voor diversiteit en met een kritische blik te evalueren of je manier van werken bepaalde groepen onbewust minder kansen geeft of benadeelt. 

 

Wat kan je nu als organisatie concreet ondernemen? Uiteraard is de praktijk niet altijd zo eenvoudig als de theorie soms doet uitschijnen. Daarom vinden we het belangrijk dat organisaties die actie willen ondernemen inspiratie kunnen opdoen bij organisaties uit de sector die reeds stappen gezet hebben en nadien hun ervaringen willen delen. Ons lerend netwerk HR is daar het platform bij uitstek voor. We maken op onze website ook graag plaats voor goede voorbeelden uit onze sector. Je mag deze altijd doorsturen naar maarten(a)podiumkunsten.be

 

We lichten hier kort de mogelijkheid toe om diversiteitsplannen in te dienen. Daarnaast gaan we in op drie kansengroepen: mensen met een arbeidshandicap, mensen ouder dan 50 jaar en etnisch-culturele minderheden. We sommen voor elk van hen kort op welke organisaties of instrumenten je kunnen helpen. 

non-discrimatiecode

 

Op 28 januari 2005 spraken de sociale partners van PC 304 een non-discriminatiecode af om de evenredige arbeidsdeelname in de sector te bevorderen.

eDiv bied je een onlinetraining aan over de antidiscriminatiewetgeving. Er zijn 120 casestudies, juridische advies en advies voor managers. De bibliotheek bevat uitlegfiches en links, zodat je snel informatie kan raadplegen.

nuttige links

 

 

www.effechecken.be

 

 

nuttige documenten

 

competentiemanagement bij kansengroepen

(opgemaakt voor lokale besturen)

 

tips voor aanwerving van kansengroepen

(ondernemersplatform diversiteit)

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten