Podiumkunsten - Home pc304

beroepen in de sector

beroepen in de sector

Wil je graag in de sector werken, maar weet je niet goed wat dit kan inhouden? Binnenkort zullen hier getuigenissen verschijnen van mensen uit de sector die vertellen over hun job. Wij verwijzen nu nog even door naar de functiebeschrijvingen die zijn opgemaakt voor de CAO Podiumkunsten en de beroepsfiches die de VDAB heeft opgemaakt in CO.BR.A.

We werken ook aan een update van de functiebeschrijvingen en zullen deze waar mogelijk uitbreiden met generieke competentieprofielen.  

 

artistieke functies

onderhoud en logistiek

publiekswerking

technisch-artistieke functies

administratieve functies

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten