Podiumkunsten - Home pc304

je pensioen

U bent hier: Home > werk > je pensioen

je pensioen

 

In de opbouw van je pensioen spreken we, in het ideale geval, over vier elkaar aanvullende pijlers:

 

De basis van je pensioen is de zogenaamde eerste pijler: het wettelijke pensioen, dat rust op solidariteitsmechanismes. Sinds mei 2010 kan je je dossier bij de Rijksdienst voor Pensioenen digitaal inkijken. Je kan het bedrag raadplegen dat je momenteel bijgedragen hebt met een berekening hoe groot je pensioen zou zijn op basis daarvan, mocht je nu op pensioen gaan. Wees hierbij meteen gewaarschuwd, want het kan best ontnuchterend zijn. Alle informatie over het wettelijk pensioen is te raadplegen op de website van de RVP. Om je dossier te raadplegen, ga naar MyPension. Je kan inloggen met je digitale identiteitskaart of met een gebruikersnaam, wachtwoord en token (zoals ook bij het digitaal indienen van je persoonsbelastingen).

 

De zogenaamde tweede pijler is het pensioen opgebouwd bij werkgevers of sectoren. Zeker in onze sector met een groot aantal tijdelijke contracten en versnipperde loopbanen is dit geen overbodige luxe. Om hier aan tegemoet te komen, voerden de sociale partners in PC 304 een sectoraal pensioen in. Dit wordt gefinancierd door de werkgevers (1,5% op het brutoloon). In december 2008 volgde, na samenspraak tussen het kabinet van de Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux en de sectorale sociale partners, daarbovenop een aanvullende premie voor de kunstenaars die in dienstverband actief zijn bij structureel gesubsidieerde organisaties binnen PC 304. Deze aanvullende premie wordt gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en is dus geen verworven recht. Heb je nog vragen over het sectoraal pensioen? Bekijk alvast de FAQ of contacteer maarten(a)podiumkunsten.be.

 

Naast het wettelijke pensioen kan je aan individueel pensioensparen te doen, dit is de derde pijler. Ook de overheid stimuleert dit door een belastingskorting te voorzien. Die bedraagt tussen minstens 30% tot maximum 40% van het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingsvermindering. Voor het inkomstenjaar 2010 bedraagt dat maximumbedrag € 870. Meer info over de fiscaliteit van pensioensparen vind je terug op de website van de fiscus. Er zijn twee vormen van pensioensparen: je hebt de pensioenspaarverzekening (zoals tak 21), waarbij je een bepaald minimumrendement gegarandeerd krijgt, terwijl de pensioenspaarrekening (zoals een pensioenspaarfonds) geen gegaranderd rendement biedt, aangezien in aandelen en obligaties belegd wordt en dus afhankelijk is van evoluties op de beurs. Om de uiteenlopende formules te vergelijken die banken en verzekeraars aanbieden, kan je eens kijken op websites zoals www.spaargids.be of www.test-aankoop.be (enkel voor leden).  

 

Tot slot zijn er nog je eigen spaarmiddelen, zowel financieel als bijvoorbeeld het bezit van een eigen woning. Dit geheel wordt de vierde pijler genoemd. 

 

We gaan hier enkel verder op het sectoraal pensioen en de aanvullende premie voor kunstenaars.

nuttige links

 

 

raadpleeg je wettelijk pensioen op MyPension

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten