Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > School of Arts zkt Hoofdmedewerker technisch concert- en theaterbeheer (Gent)
School of Arts zkt Hoofdmedewerker technisch concert- en theaterbeheer (Gent)

De School of Arts is op zoek naar een productiemedewerker met expertise op vlak van audio- en lichttechnieken die vooral werkzaam zal zijn op de Campus Grote Sikkel en MIRY Concertzaal.

Takenpakket

De productiemedewerker:

 • is verantwoordelijk voor de goede zorg van de concertzaal van het Conservatorium, en dit met betrekking tot de technische infrastructuur, meubilair, interieur. Je zorgt ervoor dat de gebruikers op een respectvolle wijze omgaan met het historisch waardevolle erfgoed;
 • is verantwoordelijk voor onderhoud en de professionele bediening van de audio-infrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • creëert de ideale audiosetting - vanuit een gedegen kennis van versterking van akoestische instrumenten - voor elke specifieke activiteit die vraagt om versterking;
 • is verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de lichtinfrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • creëert die ideale lichtsetting - vanuit een gedegen kennis van lichtregie - voor elke specifieke concertactiviteit;
 • is verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de lichtinfrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • creëert die ideale lichtsetting - vanuit een gedegen kennis van lichtregie - voor elke specifieke concertactiviteit;
 • biedt technische ondersteuning (audio én licht, zowel in het Conservatorium als op andere locaties) tijdens de examenmomenten;
 • zorgt ervoor dat de podiumopstellingen correct uitgevoerd wordt;
 • denkt op pro-actieve wijze na over de continue bijsturing en optimalisering van de technische infrastructuur in de concertinfrastructuur van het Conservatorium, teneinde de diverse activiteiten op meest kwalitatief hoogstaande wijze te omkaderen;
 • volgt werken met betrekking tot licht- en audio-infrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium op;
 • ontvangt samen met de productiemedewerkers musici en artiesten op gastvrije wijze, ondersteunt de artistieke wensen van de artiesten, en zorgt voor een professionele technische regie van de scènische producties;
 • stuurt een selecte groep van jobstudenten aan (in het kader van technische ondersteuning) en werkt constructief met free lance-medewerkers samen;
 • maakt deel uit van de dienst ‘Artistieke Projecten en Communicatie’ binnen het decanaat School of Arts, cluster klassieke muziek;
 • rapporteert in het kader van de dagelijkse werking aan de coördinator MIRY Concertzaal, en aan de decaan als leidinggevende;
 • gaat steeds pro-actief tewerk, communiceert en rapporteert op frequente basis ten aanzien van collegae en leidinggevenden.

 

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;

3. Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;

4. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;

5. Voldoen aan de dienstplichtwetten;

De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Competentievereisten

De productiemedewerker:

 • heeft een passie voor klassieke muziek, en gaat graag om met musici (zowel studenten als professionelen);
 • kan zich inleven in de wensen en noden van musici, en is gastvrij en sociaal;
 • heeft kennis van licht- en audiotechniek en van lichtregie;
 • heeft ervaring als licht- en/of geluidstechnicus;
 • heeft ervaring in de culturele sector (bij voorkeur podiumkunsten);
 • werkt nauwkeurig en resultaatgericht, met oog voor detail en een degelijk organisatietalent;
 • is flexibel en gaat pro-actief en probleemoplossend te werk;
 • werkt vlot en graag in teamverband en kan ook medewerkers aansturen;
 • is bereid zich bij te scholen en de evoluties op technisch vlak op te volgen;
 • is gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent en bij de School of Arts in het bijzonder.

 

Jobgerelateerde competenties

 • De decorelementen en het licht- en geluidsmaterieel installeren op de opname- of voorstellingslocatie
 • Technische ondersteuning aanvragen bij de betrokken diensten volgens de noden van een voorstelling of opname (veiligheid, elektriciteit, ...)
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Toezicht houden op het transport en de plaatsing van logistiek en signalisatie op de plaats van de voorstelling of de opnameset

 

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken in een team

 

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 01 november 2016 tot 31 augustus 2017
 • Deeltijds - 29 uren per week

 

Vereiste studies
Prof. bach.: Studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst

 

meer info

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten