Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > LUCA School of Arts zkt onderzoeker muziekeducatie: instrumentaal-vocaal muziekonderwijs (Leuven)
LUCA School of Arts zkt onderzoeker muziekeducatie: instrumentaal-vocaal muziekonderwijs (Leuven)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde. LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine van de MAD Faculteit.

www.luca-arts.be
 

 

Functie
Opdracht en taken

 • Je bent als doctoraatsonderzoeker in de kunsten (KU Leuven) verbonden aan de onderzoeksgroep Music Education & Therapy van de Onderzoekseenheid Music & Drama van LUCA School of Arts.
 • Je voert een praktijkgericht muziekpedagogisch doctoraatsonderzoek naar innovatie in het instrumentaal-vocaal muziekonderwijs (zoals bijvoorbeeld groepsgericht-individueel onderwijs, integratie van muziektheorie en eartraining in de instrumentles, blended learning, uitbouwen van leerlijnen, creativiteit en improvisatie in de instrumentles …), conform het doctoraatsreglement van de Bijzondere Faculteit Kunsten – KU Leuven.
 • Er wordt verwacht dat je regelmatig rapporteert over de stand en het verloop van het onderzoek.
 • Binnen je onderzoeksopdracht ben je 10% beschikbaar voor een onderwijsopdracht.
 • Vanuit je opdracht werk je actief mee aan het academiseringstraject van de Opleiding Muziek (afstudeerrichting Muziekpedagogie) en de Specifieke Lerarenopleiding Muziek.

 

 

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Muziek en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
 • Je bent een musicus en leraar instrument of zang
 • Je hebt minstens 3 jaar werkervaring in het instrumentaal-vocaal onderwijs.
 • Je hebt een volledig doctoraatsvoorstel uitgewerkt, conform het ‘aanmeldingsformulier’ en het ‘doctoraatsreglement’ van de Bijzondere Faculteit Kunsten - KU Leuven (te consulteren op: http://www.luca-arts.be/doctoraatsaanvraag).
 • De relevantie van je doctoraatsvoorstel wordt gemotiveerd vanuit zowel een grondige kennis van de muziekpedagogische literatuur als een overtuigende voeling met de muziekpedagogische praktijk.
 • Je volgt de internationale ontwikkelingen in de muziekpedagogiek.
 • Ervaring als uitvoerend musicus is een meerwaarde.
 • Je kunt zelfstandig werken, toont initiatief en kunt verantwoordelijkheid nemen.
 • Je beschikt over de nodige teamgeest.
 • Je beschikt over de nodige kwaliteiten om (internationale) netwerken, contacten en relaties uit te bouwen en te onderhouden. Een bestaand netwerk strekt tot aanbeveling.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels en beschikt over een academische schrijfstijl.
 • Je beschikt over een creatief denkvermogen en je kan analyseren en synthetiseren.

 

 

Aanbod

 • Contractuele aanstelling in het ambt van bediende voor een periode van 2 jaar (1.01.2018 -31.12.2019), tweemaal verlengbaar met telkens 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Barema 502; Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.

 

Solliciteren
Contactpersoon:

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij de coördinator van de onderzoeksgroep Music Education & Therapy, dr. Thomas De Baets: thomas.debaets@luca-arts.be.
Reageren voor: 15/08/2017
 

Selectieprocedure

 • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier.
 • In een tweede selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een interview dat door een selectiecommissie wordt afgenomen (einde augustus 2017).
 • De raad van de onderzoekseenheid Music & Drama neemt een finale beslissing op basis van de adviezen van de selectiecommissie (september 2017).
 • De geselecteerde kandidaat wordt door de onderzoekseenheid begeleid en ondersteund bij het indienen van het doctoraatsvoorstel bij de doctoraatscommissie van de Faculteit Kunsten (oktober 2017).
 • Enkel bij toelating door de doctoraatscommissie kan de kandidaat worden aangesteld. Solliciteren We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 15 augustus 2017. per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven en per e-mail: personeelsdienst@luca-arts.be Je kandidaatstelling bevat een uitgewerkt doctoraatsvoorstel, een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten