Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > D'Broej zkt animator kleuter- en kinderwerking (Brussel)
D'Broej zkt animator kleuter- en kinderwerking (Brussel)

Functiecontext

Centrum-West is één van de acht wijk gebonden deelwerkingen van vzw D’BROEJ (Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Centrum-West is een WMKJ in Molenbeek en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kleuters, kinderen en jongeren van 4 tot  25 jaar  in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, biedt Centrum-West  een positieve en veilige belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie (Youth Engagement Continuum).

 

Algemene beschrijving Takenpakket

 • Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een creatief en gestructureerd Nederlandstalig aanbod van activiteiten en ateliers voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit gebeurt vanuit de visie van  vzw D'BROEJ en in samenwerking met collega’s, kinderen, tieners, ouders en lokale partnerorganisaties.
 • Je werkt samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens schoolvakanties (speelweken, kampen, avonturenweekends).
 • Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten en projecten.
 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de lokale coördinator en houdt hiervoor de nodige administratie bij.
 • Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert ouder, kinder- en tienerparticipatie.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen. Op verzoek van de lokale verantwoordelijke neem je deel aan overlegvergaderingen met externen. Je rapporteert hierover aan de coördinator.
 • Je werkt samen met lokale partnerorganisaties.
 • Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch handelen verfijnen.
 • Je werkt met iedereen samen als een ideaal team-player en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen.
 • Je neemt ook de verantwoordelijkheid van de ouderwerking op.
 • Je kunt vooral goed met kleuters werken en ze pedagogisch omkaderen.
 • Je bent bereid de ouderwerking te begeleiden.

 

 

Competentieprofiel

 • Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten tijdelijk te engageren voor  kleuters, kinderen en jongeren in Molenbeek
 • Je hebt enige ervaring in het  jeugdwerk (liefst WMKJ-sector)
 • Je beschikt over een getuigschrift secundair onderwijs of gelijkgestelde competenties door ervaring
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans.
 • Vertrouwdheid met de Brusselse context is een must.
 • Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
 • Je beschikt over het nodige beginnende leadership en kan autonoom werken.
 • Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk en kampen
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders:
 • positie van kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak
 • noden en behoeften die kinderen, jongeren en ouders aanbrengen
 • armoede, achterstellingsmechanismen en discriminatie
 • kennis m.b.t. diversiteit: gender, etnisch culturele afkomst, anderstaligheid…
 • als opvoedingscoach kan je ouders beluisteren en aansturen.

 

 

Je professionele vaardigheden

 • Een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van de kleuters en kinderen.
 • Een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid nemen, correct rapporteren, verantwoordelijk omgaan met factoren zoals hygiëne, veiligheid.
 • Een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de doelgroep.
 • Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van kleuters, kinderen en ouders.
 • Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerste lijn hulp kunnen aanbieden aan kinderen en jongeren die het moeilijk hebben.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Bediendecontract 4/5 vervangingscontract ( vermoedelijk langdurig). (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing.
 • In aanmerking komen voor het GESCO-statuut.
 • Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
 • Forfaitaire telefoonvergoeding
 • Bijscholing en vorming in functie van de  kwaliteit van het werk.
 • Start: 1 juli 2017

 

 

Stuur uw motivatiebrief en CV, met vermelding van de referentie CW/2017/04/01, enkel per e-mail, voor 24/06/2017 naar Rudy Raes.  De selectiegesprekken vinden vermoedelijk plaats op 30/06/2017 in Centrum-West.
Email: rudy.raes@dbroej.be
D'BROEJ vzw – Centrum-West
Menenstraat 24
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel. 02/411.09.04
.

 

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten