Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > LUCA School of Arts zkt medewerker Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg (Gent)
LUCA School of Arts zkt medewerker Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg (Gent)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten , Muziek , Drama en de Specifieke Leraren opleiding en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film en Video, Foto, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen op verschillende campussen: Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmens, C-Mine.

www.luca-arts.be
 

Functie

 • het proactief volgen van interne en externe ontwikkelingen en regelgeving op gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg;(op internationaal en Vlaams niveau, binnen de associatie KULeuven)
 • bijdragen aan het beleid van de dienst kwaliteitszorg en het beleid van de kunst- en kunstgerelateerde opleidingen vanuit de eigen pedagogische expertise
 • het coördineren, opvolgen en bijsturen van de implementatie van het beleid ten aanzien van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg:
  • inhoudelijk ondersteunen van opleidingen bij: opstellen domeinspecifieke leerresultaten en vormingsdoelen, leerlijnen, ECTS-fiches, evalueren in kunstonderwijs, afstandsleren, ICTO, …
  • ontwikkelen of implementeren van passende instrumenten of werkwijzen om het onderwijs en de didactische aanpak te optimaliseren (bijv. specifieke werkvormen aanbrengen of mee ontwikkelen)
  • ondersteunen van opleidingen bij hun onderwijskundig beleid, bij de voorbereiding van externe beoordelingen, bij de opvolging van beleids- en actieplannen vanuit onderwijskundig - pedagogische invalshoek
  • stimuleren van de kwaliteitscultuur binnen de opleiding(en)
  • vertalen van het kwaliteitsbeleid op instellingsniveau naar opleidingsniveau en ondersteunen van de opleidingen bij de uitbouw van een kwaliteitscyclus

 

 

Profiel

 • Masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde) of masterdiploma in een ander domein met aantoonbare gelijkwaardige competenties
 • Enkele jaren ervaring in onderwijskundige ondersteuning van opleidingen
 • Kennis van kwaliteitszorg strekt tot de aanbeveling
 • Kan een algemeen beleid vertalen naar beleid en actieplannen op het niveau van de opleidingen; kan een concept naar een instrument vertalen
 • Werkt resultaatgericht; neemt verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een dossier of taak en houdt daarbij rekening met het werk van collega’s, het functioneren van de dienst als geheel en het bredere onderwijsbeleid
 • Beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Kan een team docenten motiveren en tot resultaten brengen
 • Is een teamspeler, loyaal en dynamisch en kan tegelijk ook goed zelfstandig werken
 • Neemt initiatief, werkt probleemoplossend en proactief
 • Bezit goede ICT-vaardigheden
 • Bereid tot verplaatsingen tussen de verschillende campussen

 

 

Aanbod

 • voltijdse statutaire tewerkstelling in een vacante betrekking in het ambt van ATP voor een periode van 1 jaar . De aanstelling kan nadien worden verlengd mits gunstige evaluatie.
 • deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad A1 ( weddeschaal afhankelijk van de voorgelegde relevante ervaring ). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
 • Datum indiensttreding : 16/8/2017
 • Standplaats Brussel en/of Gent

 

 

Solliciteren
Contactpersoon: Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Hellen van Berlo, coördinator van de dienst Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg (hellen.vanberlo@luca-arts.be), tel. 09 267 96 75 (maandag tot en met donderdag).

Reageren voor: 23/06/2017

We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 23 juni 2017, per e-mail: personeelsdienst@luca-arts.be. Jouw kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

 • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier
 • De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een interview dat afgenomen wordt door een selectiecommissie
 • Deelname aan testen maakt deel uit van de selectieprocedure
 • De gesprekken vinden plaats einde juni/begin juli 2017
 • Aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.
Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten