Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Gemeente Schaarbeek zkt projectmedewerker
Gemeente Schaarbeek zkt projectmedewerker

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stedelijke en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk de drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting.

Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

ALGEMENE MISSIE:
De projectmedewerker bij de dienst Nederlandse Cultuur initieert, begeleidt en volgt projecten op met het oog op cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming in Schaarbeek

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

- Voorstellen van culturele initiatieven en projecten
- Opstarten, opvolgen en evalueren van de projecten.
- Samenwerken met de gemeenschapscentra, verenigingen en partners binnen het werkgebied
- Samenwerken met de partners binnen het lokaal cultuurbeleid, in het bijzonder de openbare bibliotheek en het Gemeenschapscentrum
- Afhandelen van de administratie: uitwerken en opvolgen van dossiers, teksten, verslagen, en beheer van de
uitgaven
- Uitvoeren van de communicatie en de promotie van het culturele aanbod

GEZOCHT PROFIEL:

- Bachelor in communicatiemanagement of gelijkwaardig bachelor diploma dat verband houdt met de functie
- Algemene kennis of ervaring inzake het organiseren van culturele projecten en/of de organisatie van evenementen is een pluspunt
- Tweetaligheid NL/FR vereist
- Degelijke kennis van Microsoft-programma’s en digitale skills (internet, sociale media)
- Occasioneel weekendwerk vormt geen belemmering voor jou

KENNIS EN BEKWAAMHEDEN:

- Kennis van de Brusselse instellingen en van het lokaal cultuurbeleid
- Kan aantonen dat hij/zij creatief kan handelen
- Kan zijn/haar eigen werk structureren
- Kan zijn/haar eigen netwerk uitbouwen
- Kan overleggen en overtuigen
- Is communicatievaardig, schriftelijk en mondeling

ONS AANBOD: Halftijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B.1 - administratief secretaris


Voordelen:

- Beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij wettelijke en reglementaire verlofdagen en een vlottend uurrooster
- Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar)
- Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
- Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
- Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit
- Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
- Recht op maaltijdscheques

 

Selectieaanbod:
Na ontvangst van uw kandidatuur zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud.
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Inge WAUTERS, Diensthoofd Nederlandse Cultuur: iwauters@schaarbeek.irisnet.be
Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

De kandidaturen moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevr. Françoise LUC, Directeur van het Departement Human Resources, Gemeente Schaarbeek, Colignonplein, te 1030 Schaarbeek of per mail: rh_recruitment@schaerbeek.irisnet.be voor ten laatste 12 november 2017.
Te vermelden referentie: P18-NLACT2

           

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten