Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Arenbergschouwburg zkt onthaalmedewerker (Antwerpen)
Arenbergschouwburg zkt onthaalmedewerker (Antwerpen)

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure via aanwerving voor de functie van ONTHAALMEDEWERKER(ST)ER (1 voltijdse of 2 halftijdse) bij het DEPARTEMENT CULTUUR – AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF ARENBERGSCHOUWBURG Je zal werken op volgend adres: Arenbergstraat 28 te 2000 Antwerpen. aan met een ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR voor 1 jaar (verlenging mogelijk).

Na de selectie leggen we een wervingsreserve aan die gedurende 6 maanden geldig blijft. Bij voldoende inschrijvingen kunnen we de vacature voortijdig afsluiten.

 

Wie zijn wij?

In het hartje van de Antwerpse theaterbuurt is het APB Arenbergschouwburg een begrip voor de cultuurliefhebber. Dankzij het brede en laagdrempelige aanbod krijgt iedereen, ongeacht leeftijd, interesses of culturele afkomst, de kans om er van cultuur te proeven. Met een prachtige grote zaal om van te snoepen en een klein broertje voor nieuwe of unieke voorstellingen, gaan vaste waarden en ontluikend talent hier hand in hand.

De Arenbergschouwburg is een open en sterk cultuurhuis dat iedereen, ongeacht leeftijd, interesses of culturele afkomst, de kans biedt om van cultuur te proeven. De Arenbergschouwburg is ook voortrekker op vlak van talentontwikkeling, cultureel ondernemen en diversiteit in cultuur.

Tijdens de zomermaanden is de Arenbergschouwburg gesloten en verhuist ze naar haar zomerresidentie: het Openluchttheater in het Rivierenhof.

 

Wat zal je als onthaalmedewerk(st)er doen?

De onthaalmedewerk(st)er werkt in het team ‘publieksonthaal’ en werkt in de praktijk nauw samen met de coördinator publieksonthaal, de productieleider, de communicatiedienst en de verantwoordelijke voor de ticketbalie. Je zal werken in een pool van onthaalmedewerkers met een wisselend takenpakket. De onthaalmedewerkers staan gezamenlijk in voor het publieksonthaal bij de voorstellingen en de ticketverkoop.

1. Onthaal publiek en artiesten

• je realiseert, in nauwe samenwerking met de coördinator publieksonthaal, de initiatieven voor bezoekers in de foyer of elders in het gebouw
• je zorgt voor een kwaliteitsvol en klantvriendelijk onthaal van de bezoekers
• je begeleidt de vrijwilligers bij de ontvangst van de bezoekers
• je zorgt voor een prettige werksfeer en een positieve uitstraling die aansluit bij het imago van de Arenbergschouwburg
• je biedt (met signalisatie, folders, affiches, … ) informatie aan de bezoekers, zowel in de foyers als elders in of aan het gebouw
• je zoekt actief naar de nodige informatie en volgt de diverse overlegmomenten om dit onthaal zo goed mogelijk te kunnen verzorgen
• je werkt mee aan een gastvrij onthaal van de artiesten en hun crew
• je staat mee in voor de orde en netheid in het gebouw : controleert de mis-en-place van de publieksruimten en gebruikt en onderhoudt de werkruimtes en  materialen op een correcte, veilige, hygiënische en -zorgvuldige manier
• je zorgt voor de nauwgezette naleving van de procedures en regelgeving inzake veiligheid
• je werkt in de beste verstandhouding met de productieleider, de techniekers, de balie-, en horecamedewerkers

2. Werking ticketbalie

• je bent zeer goed op de hoogte van de interne werking en de programmering van de schouwburg in functie van het correct informeren en begeleiden van bezoekers
• je beantwoordt diverse inhoudelijke en praktische vragen van klanten via telefoon of mail
• je zorgt voor een vlotte en snelle verkoop van tickets en reservaties, via balie, internet of telefoon
• je beheert nauwkeurig en zorgvuldig de kassa en zorgt voor de opmaak van een kassarapport
• je zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling van reservaties (mails aan klanten, controle betalingen, verzending tickets…)
• je zorgt mee voor up to date houden van informatie over het artistiek programma op de website
• je zorgt voor beheren van gegevens in de database en assistentie bij administratieve beheerstaken ifv de ticketverkoop
• je verzorgt klantenmailings en algemene administratie.

 

Wie ben jij?

Als medewerker van onze organisatie draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende gedragscompetenties:

• klantgerichtheid
• zin voor kwaliteit
• resultaatsgerichtheid
• openstaan voor verandering
• samenwerken
• je bent sociaal en vlot in de omgang
• je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• je kan je behoorlijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk en hanteert een verzorgde en correcte taal
• je bent assertief
• je kan je vlot verplaatsen in de positie van de klant en daarop adequaat inspelen
• je bent ondernemend en kan zelfstandig een probleem oplossen
• je kan flexibel inspelen op vragen en verwachtingen van bezoekers en je gedrag hieraan aanpassen
• je bent stressbestendig : ook op drukke momenten blijf je attent en vriendelijk en kan je de juiste beslissing of actie ondernemen
• je bent discreet ten aanzien van medewerkers, artiesten en publiek
• je werkt nauwkeurig

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

• je kan goed overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, databasebeheer en social media)
• kennis van klantgericht communiceren (zowel face-to-face, als schriftelijk als telefonisch)
• talenkennis is een sterk pluspunt (een deel van onze gasten is anderstalig waarbij in hoofdzaak de Engelse, Franse taal noodzakelijk is om goed te kunnen communiceren)

Bijkomende aandachtspunten:

• je hebt een sterke interesse in de werking van de Arenbergschouwburg en je hebt een passie voor cultuur
• je bent bereid om in de vrije periodes de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen om de dienstverzekering mee te garanderen
• je bent bereid tot avondwerk (minimum drietal keer per week), weekendwerk en flexibele uren
• je kan je vinden in onderstaande werkschema:

o de ticketbalie is open op woensdag en vrijdag van 12u30 tot 17u, alsook de eerste zaterdag van de maand van 14u tot 17u
o de avondkassa’s bij voorstellingen zijn open van 19u tot 21u (richtuur)
o de  kassa’s bij namiddagvoorstellingen zijn open van 13u tot 15u (eerder sporadisch en vooral tijdens weekends)
o het publiek wordt onthaald tussen 17u en 24u (richtuur, kan soms wat vroeger of later zijn)
o bovenstaande taken worden verdeeld over de 3 onthaalmedewerkers in de pool
o je werkt meestal in de Arenbergschouwburg of in het Openluchttheater (tijdens de zomermaanden), af en toe ook op een externe locatie (bij locatievoorstellingen).

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs

 

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon (voltijds)
Je start in salarisschaal C1: het bruto maandsalaris ligt tussen 1889,56 EUR en 3060,95 EUR

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal C2: het bruto maandsalaris ligt tussen  2147,55 EUR en 3179,48 EUR

Na 18 jaar gecumuleerde anciënniteit ga je over naar salarisschaal C3: het bruto maandsalaris ligt tussen 2998,20 EUR en 3458,38 EUR

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

• gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
• maaltijdcheques van 7 EUR
• gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
• fietsvergoeding
• 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)
• extra legaal pensioen voor contractuele functies
• diverse opleidingsmogelijkheden
• personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Na onderzoek van de ingezonden cv’s nodigen wij de weerhouden kandidaten (max.6 kandidaten) uit voor een competentiegericht interview. Dit zal plaatsvinden op
dinsdag 7 november 2017 in het APB Arenberschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur uitsluitend online in tot en met uiterlijk 26 oktober 2017 (laad je motivatiebrief en cv op in één document). Schrijf een motivatiebrief, die ons ervan overtuigt dat deze job jou op het lijf geschreven is

Opgelet: bij voldoende inschrijvingen kan de vacature voortijdig worden afgesloten!

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij mevrouw Jo Van Woensel, Teamverantoordelijke Team Personeelsbewegingen (tel. 03/ 240 57 92 of via mail jo.vanwoensel@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Sylvie Svanberg, coördinator bij de Arenbergschouwburg (tel 03 202 47 03 of via mail sylvie.svanberg@arenbergschouwburg.be)

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten