Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > LUCA School of Arts zkt doctoraatsonderzoeker in de Kunsten (Leuven)
LUCA School of Arts zkt doctoraatsonderzoeker in de Kunsten (Leuven)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine

www.luca-arts.be

Functie LUCA zoekt voor de opleiding Muziek , onderzoeksgroep Music Education & Therapy (campus Lemmens) voor het OPaK project “ Composition+, Een dialogerend compositorisch samenspel bij patiënten met een langdurig psychotische problematiek “ een


Bediende onderzoeker 50 %

 

Functiecontext

Je werkt als doctoraatsonderzoeker in de Kunsten binnen het team van de onderzoeksgroep Music Education & Therapy van de Onderzoekseenheid Music & Drama van LUCA School of arts.

Opdracht

• Je voert een praktijkgericht muziektherapeutisch doctoraatsonderzoek uit, conform het doctoraatsreglement van de Bijzondere Faculteit Kunsten – KU Leuven. Deze exploratieve studie zal gebruik maken een multiple case study design. Doorheen sessies zal de therapeut/onderzoeker een muzikale dialoog aangaan met zowel een patiënt als een componist. Op basis van deze studie zullen nieuwe muzikaal-therapeutische interventies worden ontwikkeld die erop gericht zijn de stagnatie en het solitaire karakter van creatieve processen bij patiënten met een langdurige psychotische problematiek tegen te gaan. Verder zal ook de invloed van deze uit te werken werkvorm op de Quality of Life (QoL) van patiënten met een langdurige psychotische problematiek worden bestudeerd. Meer details over dit OPaK-project kunnen opgevraagd worden bij een mail te sturen naar jos.debacker@luca-arts.be
• Er wordt verwacht dat je regelmatig rapporteert over de stand en het verloop van het onderzoek.
• Binnen je onderzoeksopdracht ben je 10% beschikbaar voor een onderwijsopdracht binnen de afstudeerrichting muziektherapie.
• Vanuit je opdracht werk je actief mee aan het academiseringstraject van de Opleiding Muziek (afstudeerrichting Muziektherapie).


Profiel

• Je beschikt over een masterdiploma Muziektherapie.
• Je hebt minstens 1 jaar muziektherapeutische ervaring
• Je hebt een volledig doctoraatsvoorstel uitgewerkt, conform het ‘aanmeldingsformulier’ en het ‘doctoraatsreglement’ van de Bijzondere Faculteit Kunsten - KU Leuven (te consulteren op: http://www.luca-arts.be/doctoraatsaanvraag).
• De relevantie van je doctoraatsvoorstel wordt gemotiveerd vanuit zowel een grondige kennis van de muziektherapeutische literatuur als een overtuigende voeling met de creatieve en eventueel compositorische praktijk of songwriting in een klinische setting.
• Je kunt zelfstandig werken, toont initiatief en kunt verantwoordelijkheid nemen.
• Je beheerst het Nederlands en het Engels en beschikt over een academische schrijfstijl.
• Je beschikt over een creatief denkvermogen en je kan analyseren en synthetiseren.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
• Je beschikt over aantoonbare pedagogische en onderzoeksgerichte vaardigheden;
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen;

 

Aanbod

• Contractuele aanstelling als bediende onderzoeker bij LUCA School of Arts met een opdracht ten belope van 50 % voor een periode van 2 jaar (01.04.2018 -31.03.2020), tweemaal verlengbaar met telkens 2 jaar mits positieve evaluatie.
• Barema 502. Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.

Solliciteren
Contactpersoon: prof. dr. Jos De Backer: jos.debacker@luca-arts.be
Reageren voor: 17/12/2017
We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 17/12/2017 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een uitgewerkt doctoraatsvoorstel, een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten