Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Musica zkt algemeen directeur (Neerpelt)
Musica zkt algemeen directeur (Neerpelt)

Musica zoekt een bevlogen inspirator die leiding kan geven aan een dynamische

kunstenorganisatie in een snel evoluerend cultuurlandschap. Context

Musica, Impulscentrum voor Muziek is een binnen het Kunstendecreet erkende organisatie met een internationale werking. Musica is een toonaangevende speler op vlak van muziekeducatie, muziekparticipatie en talentontwikkeling. Musica werkt aan een draagvlak voor een bewuste omgang met klank en muziek van vroeger en nu. Vanuit de professionele kunsten bouwt de organisatie bruggen naar het onderwijs, de welzijnssector en het brede socioculturele veld. Met de vinger aan de pols van de samenleving streeft Musica naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.

Musica werkt intensief samen met onder andere Concertgebouw Brugge, AMUZ, deSingel, Alamire Foundation en Landcommanderij Alden Biesen. Musica is structurele partner van C-TAKT. Als kennispartner is de organisatie betrokken bij het Europese netwerk voor muziekeducatie MERYC, bij opleidingen en coachingstrajecten in provinciale opleidingsinstituten, netwerkorganisaties in de welzijnssector en conservatoria in binnen- en buitenland.

De administratieve zetel bevindt zich in Neerpelt in het Provinciaal Domein Dommelhof, waar ook een belangrijk deel van de educatieve activiteiten plaatsvinden. Op het domein beheert Musica eveneens Klankenbos, een unieke klankkunstcollectie in open lucht. Alden Biesen is en wordt een tweede thuishaven in Limburg. Musica organiseert er jaarlijks het AlbaNova festival, en krijgt opdracht van de Vlaamse Overheid om er vanaf 2018 nieuwe activiteiten te ontwikkelen, als onderdeel van een nieuwe toekomstvisie voor de site.

Takenpakket

 • je bent eindverantwoordelijke voor de algemene, zakelijke en financiële werking van de organisatie;

 • in samenspraak met de artistiek leider/adviseur zet je strategische en toekomstgerichte beleidslijnen uit;

 • je harmoniseert de artistieke missie van de organisatie met een performant en duurzaam zakelijk beleid;

 • je houdt de vinger aan de pols van het artistieke en muziekeducatieve werkveld en speelt in op actuele vragen, noden en opportuniteiten;

 •  je bewaakt de concretisatie, kwaliteit en opvolging van lopende projecten;

 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een motiverend personeelsbeleid;

 • je stuurt een team aan van twaalf medewerkers, waaronder artistieke coördinatoren,

  projectleiders, communicatieve en administratieve medewerkers en de artistiek

  leider/adviseur;

 • je gaat actief op zoek naar alternatieve financieringsbronnen en fondsenwerving en

  bouwt een netwerk uit met zakelijke en commerciële contacten;

 • je volgt de ontwikkelingen in het culturele veld op de voet en representeert de

  organisatie in sectoroverleg;

 • je bent contactpersoon voor overheden en partners en volgt de overeenkomsten met

  hen op;

 • je stelt jaarverslagen, beleidsplannen, subsidiedossiers en andere vormen van

  rapportering op;

 • je rapporteert aan de voorzitter en de raad van bestuur;

 • je staat in voor het algemeen beheer van de ruimtes waarin Musica is gehuisvest

Profiel

 • je beschikt minstens over een masterdiploma of gelijkwaardige relevante ervaring;

 • je onderschrijft de artistieke missie en hebt grote voeling met en interesse voor het

  artistieke en muziekeducatieve werkveld;

 • je bezit of verwerft de nodige juridische kennis omtrent personeelszaken,

  vzw-wetgeving, verzekeringen, auteursrecht en fiscale wetgeving;

 • je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie;

 • je bent in staat om een ploeg van werknemers te motiveren en optimaal te laten

  samenwerken;

 • je bezit een ruimdenkende, creatieve geest en weet realiteitszin te koppelen aan een

  innovatief vermogen;

 • je kan goed plannen en prioriteiten stellen, beschikt over een sterk analytisch

  vermogen en hebt een probleemoplossende houding;

 • je bent stressbestendig en kan omgaan met complexe en permanent evoluerende

  werksituaties;

 • je bent assertief, communicatief en contactvaardig;

 • je bezit het talent, menselijk inzicht en de gedrevenheid om samenwerkingen en

  onderhandelingen tot een goed resultaat te leiden;

 • je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend en hebt een goede kennis van

  Frans;

 • je bent flexibel inzake arbeids- en tijdsregeling en bereid tot onregelmatige

  werktijden en avond- en weekendwerk;

 • je werkzaamheden spelen zich af in heel Vlaanderen, met ook occasionele

  buitenlandse verplaatsingen

 

Aanbod

 • een voltijdse job met verantwoordelijkheid en veel ruimte voor initiatief, in een dynamische, gezonde en ambitieuze kunstorganisatie

 • verloning volgens barema’s PC 329 (socioculturele sector), aangevuld met extralegale voordelen

  Solliciteren

 • mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv ten laatste op 1 januari 2018 naar herman.baeten@musica.be

 • voor meer informatie kan je terecht op het nummer 0475/28 38 76 (Herman Baeten, voorzitter) of 0476/52 55 22 (Paul Craenen, directeur) 

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten