Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies >  Brussels Kunstenoverleg zkt project-verantwoordelijke BRXL2030
Brussels Kunstenoverleg zkt project-verantwoordelijke BRXL2030

Eind 2016 kondigde de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort aan dat Brussel zich kandidaat ging stellen om Culturele Europese Hoofdstad te worden in 2030. Deze kandidatuur moet Brussel in staat stellen om in samenwerking met de sector een gedeelde visie te ontwikkelen rond cultuur in Brussel.  De Minister-President wil in nauwe samenwerking met de actoren op het terrein, het Brusselse middenveld en de andere beleidsactoren, een traject aanvatten die de culturele dynamiek en creativiteit van de hoofdstad (internationaal) in de verf zetten.

De Minister-President gaf de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR) en La Concertation ASBL - Action Culturelle Bruxelloise om een prospectief traject op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de culturele netwerken op zoek naar een project-verantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.

Bekijk hier de vacature

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten