Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > UAntwerpen zkt zelfstandig academisch personeel, Theaterwetenschap
UAntwerpen zkt zelfstandig academisch personeel, Theaterwetenschap

Het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende deeltijdse (55%) vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein Theaterwetenschap

 

Uw opdracht

heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 • U doceert “Theatergeschiedenis”, “Visuele Kritiek”, “Kritiek van de moderniteit” en "Danstheorie en analyse".
 • U bouwt onderzoek uit op vlak van theater, dans, performance, cultuur van de moderniteit en intermediale poëtica, volgens de doelstellingen van het Research Centre Visual Poetics.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u participeert onder meer actief en creatief in het publieke debat omtrent podiumkunstenkritiek en het cultureel erfgoed van theater, dans en performance, en u neemt deel aan wervingsactiviteiten.
   

 

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat in de theaterwetenschap of in aanverwante wetenschapsdomeinen.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt ervaring in het doceren op academisch niveau en in het begeleiden van bachelor- en/of masterproeven.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U bent vertrouwd met het relevante culturele veld.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

 

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving
   

 

Hoe solliciteren?

U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 april 2018.
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 4 mei 2018.
Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Luk Van den Dries (luc.vandendries@uantwerpen.be) en Kurt Vanhoutte (kurt.vanhoutte@uantwerpen.be).
De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten