Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > GC Vaartkapoen zkt communicatieverantwoordelijke (Sint-Jans-Molenbeek)
GC Vaartkapoen zkt communicatieverantwoordelijke (Sint-Jans-Molenbeek)

Functieomschrijving

Je bent een gedreven communicatiemedewerker die het team va GC De Vaartkapoen te versterken. Sociale media kennen voor jou geen geheimen meer. Je wordt geprikkeld door Molenbeek, haar veelzijdige bewoners, de straffe burgerinitiatieven en de bruisende (socio-) artistieke scene. Je gaat ook zelf actief op zoek naar content. Er schuilt een nieuwsgierige reporter in jou.

Je schrijft vlot in drie talen (NL, FR, ENG) en hebt een basiskennis van InDesign. Daarnaast promoot je het aanbod van De VK via de traditionele communicatiekanalen. Je laat je bijstaan door stagiaires en vrijwilligers. Je zorgt ervoor dat interne communicatie (planning- en registratiesoftware) geoptimaliseerd wordt.

Je bent actief betrokken bij de overkoepelende communicatiestrategie van de 22 Brusselse gemeenschapscentra.

Bijlage: b1-034-ib.pdf  PDF

 

Profiel

- het diploma of getuigschrift bezitten dat overeenstemt met het niveau van de functie waarvoor hij/zij kandideert, tenzij de kandidaat beschikt over een attest waaruit blijkt dat hij/zij beschikt over de niveaugebonden competenties die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit; of een specifiek diploma of studiegetuigschrift bezitten, overeenkomstig artikel 2.2.10 rechtspositiebesluit;

- een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;

-aan de dienstplichtwetten voldoen;

-medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

 

Jobgerelateerde competenties

 • De communicatie voorbereiden (inhoud verzamelen, evalueren, selecteren, opstellen, ...)
 • Schriftelijke communicatiedragers opstellen: Catalogi, brochures, affiches
 • Communicatiedragers ontwikkelen: Sociale mediaprofielen
 • De inhoud van een website beheren

 

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)


 

Vereiste studies

 • Master (MA)
 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
 • of gelijkwaardig door ervaring.


 

Aanbod
Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2 362 EUR bruto en 1 678 EUR netto), aangevuld met andere voordelen.

Plaats tewerkstelling
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Emile Jacqmainlaan 135
1000 BRUSSEL
 

solliciteren

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten