Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Gemeente Oud-Turnhout zkt verantwoordelijke podiumtechnieken D4
Gemeente Oud-Turnhout zkt verantwoordelijke podiumtechnieken D4

Functieomschrijving

Momenteel is er bij het gemeentebestuur van Oud-Turnhout een vacatuure met een werfreserve van twee jaar voor (m/v):

Verantwoordelijke podiumtechnieken

voltijds - contractueel - D4

  • U verzorgt de licht- en geluidstechniek voor, tijdens en na de voorstellingen in OC De Djoelen.
  • U helpt bij de op- en afbouw van podia en bij het klaarzetten van de zalen.
  • U houdt toezicht op het algemene verloop van de activiteiten in en rond het ontmoetingscentrum en op de naleving van de voorschriften.
  • U helpt bij het onderhoud van de technische infrastructuur en het technisch materiaal en voert kleine herstellingen uit.

 

Profiel

  • Houder zijn van minimaal een diploma lager secundair onderwijs of  gelijkgesteld.
  • Slagen in een aanwervingsexamen.
  • In het bezit zijn van minstens een rijbewijs B.


 

Vereiste studies
2de graad technisch secundair onderwijs (TSO2)

Interesse?

Stuur uw motivatiebrief, vergezeld van uw cv en een kopie van uw diploma uiterlijk op vrijdag 23 maart 2018 naar het College van burgemeester en schepenen, Oud-Turnhout. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Gelieve duidelijk te vermelden voor welke vacature u solliciteert.

Bijkomende inlichtingen, de volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst.

 

Meer weten?

Alle info kunt u bekomen bij de Personeelsdienst op het gemeentehuis (014 46 22 05 - personeelsdienst@oud-turnhout.be).

Plaats tewerkstelling
Dorp 31
2360 OUD-TURNHOUT

 

Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Contact: Gemeente Oud-Turnhout

 

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten