Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Amarant zkt coördinator kunsteducatie (Gent)
Amarant zkt coördinator kunsteducatie (Gent)

Wat doe je bij ons als coördinator?


Als coördinator ontwikkel je een strategisch beleid en beleidsplan, realiseer je de concrete educatieve doelen en durf je innoverende educatieve praktijken te creëren.

Concreet stuur je een team van een 5-tal mensen aan. Met hen werk je samen om kunsteducatie een eigentijdse en toekomstgerichte dynamiek te geven. Je ontwikkelt daarvoor een aanbod op maat van bestaande en nieuwe doelgroepen en stimuleert innovatie inzake sociaal-culturele methodieken bij al onze medewerkers. Je vertegenwoordigt Amarant binnen en buiten het culturele veld. Bovendien zoek je actief naar partners die een meerwaarde zijn bij het realiseren van onze doelstellingen. Daarnaast zet je je tanden in het ontwikkelen van een beleidsvisie in relatie tot het nieuwe decreet Sociaal-cultureel volwassenenwerk. Je vertaalt deze visie ook in een concreet beleids- en actieplan waarvan jij de trekker bent. Niet alleen woorden, feiten en cijfers, maar ook daden die ervoor zorgen dat kunst meer vanzelfsprekend wordt in onze samenleving.

Profiel
Ben jij thuis in de kunstgeschiedenis?
Liggen kunst, cultuur én educatie je nauw aan het hart?


· Participeer je actief aan het kunstgebeuren?

· Zijn de decreten inzake sociaal-cultureel werk je bekend en ben je vertrouwd met sociaal-culturele methodieken?

· Klinken innovatie en ondernemerschap je als muziek in de oren?

· Kan je een visie vertalen in praktijken die je creatief, gedreven en resultaatsgericht realiseert?

· Kan je werken binnen een context van decretale en subsidiegestuurde bepalingen?

· Kan je een netwerk en samenwerkingsverbanden opbouwen binnen en buiten de sociaal-culturele sector?

· Genoot je een hogere opleiding en heb je een 10-tal jaar relevante ervaring? Heb je daarbij ook al eerder leiding gegeven?

· Kan je vlot overweg met de recente Officetoepassingen en sociale media?

 

Jobgerelateerde competenties

 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
 • Vrijwilligers ondersteunen
 • De eigen deskundigheid ontwikkelen
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • De socioculturele ontwikkeling bepalen of helpen bepalen en acties opzetten met groepen, organisaties, …
 • Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners
 • Activiteiten (groepsgesprekken, preventielessen, …) met de doelgroep samenstellen en begeleiden over thema’s die betrekking hebben op een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen
 • Communiceren over de werking van de organisatie De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
 • De acties van een groep tijdens een project/werkzaamheden coördineren: Nationaal
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Een dienst of een organisatie leiden
 • De activiteiten van een team coördineren
   

 

Persoonsgebonden competenties

 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Commercieel zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 


Vereiste studies
Prof. bach. Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk
Ac. bach. Beeldende kunsten
Master Kunstwetenschappen
of gelijkwaardig door ervaring.


Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Aanbod
Behalve een boeiende, gevarieerde job in het sociaal-culturele werkveld krijg je de kans om je stempel te drukken op de toekomst en verdere uitbouw van Amarant. Je werkt voltijds met een contract van onbepaalde duur. Je wordt verloond volgens paritair comité 329.01, schaal L1. We verwachten flexibiliteit, maar bieden ook flexibele werkuren. Je wettelijk verlof wordt aangevuld met conventionele verlofdagen (bv. 5 extra verlofdagen vanaf 35 jaar).

 

Plaats tewerkstelling
AMARANT
ZEBRASTRAAT 30 bus 001
9000 GENT


Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: goedele@amarant.be
Contact: Goedele Van den Eede

Stuur voor 1 juni 2018 een motivatiebrief en een curriculum vitae naar Goedele Van den Eede via goedele@amarant.be.

 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten