Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Kunstenfestivaldesarts zkt artistiek directeur/directrice (Brussel)
Kunstenfestivaldesarts zkt artistiek directeur/directrice (Brussel)

Elk jaar verenigt het Kunstenfestivaldesarts drie weken lang opmerkelijke hedendaagse artistieke creaties in Brussel. Door de jaren heen is het festival een referentie geworden, niet alleen in België maar ook op internationaal niveau. Tegelijkertijd wil het festival ook bruggen bouwen binnen de stad: Het probeert mensen samen te laten werken en ontmoetingen te creëren tussen verschillende culturele actoren in het hele Brussels Gewest, over taal- en andere barrières heen. Het Kunstenfestivaldesarts wijdt zich aan internationale, hedendaagse creatie, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor nieuwe artistieke vormen. Het is gericht op de creatie en presentatie van nieuw werk, vaak als (co)producent. Het festival spreekt meer dan één artistieke taal en kiest ervoor om verder te kijken dan de gevestigde esthetische, culturele en Europese grenzen. Lees hier meer over de missie en de geschiedenis van het festival.

Sophie Alexandre, de huidige adjunct-directrice, wordt vanaf 1 juni 2019 co-directrice van het festival. Na Frie Leysen (1994-2006) en Christophe Slagmuylder (2007-2019) is het festival op zoek naar een nieuwe artistieke directie. Iemand die de verworvenheden van het festival tot nu toe goed kent en aanvoelt, en bereid is om de onderzoekende et vernieuwende karakter ervan verder door te trekken.

Functiebeschrijving:
De artistiek directeur/directrice is verantwoordelijk voor de artistieke programmering en neemt de functie van co-directie van het Kunstenfestivaldesarts op. In nauwe samenwerking met de co- directrice en in overeenstemming met het door haar bepaalde institutionele, structurele en financiële kader, is hij/zij verantwoordelijk voor het volgende:

 • hij/zij bepaalt de missie, het profiel en de artistieke inhoud van het festival. Hij/zij stelt elk jaar het artistieke programma samen en de daaruit voortvloeiende extra activiteiten;
 • hij/zij bewaakt de rol van het festival in de stad Brussel, waar het elk jaar plaatsvindt. Hij/zij zorgt voor de artistieke partnerschappen die nodig zijn om het festival in de stad te realiseren en garandeert de constante dialoog met de culturele actoren van de hoofdstad;
 • hij/zij bepaalt de positie van het festival binnen de internationale scène en zorgt voor de nodige artistieke partnerschappen om de internationale dynamiek van het project te waarborgen;
 • hij/zij zorgt voor een sterke en duurzame link tussen het festival en de artistieke scène in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en de rest van de wereld.

  
Gewenste vaardigheden en ervaring We zoeken een kandidaat die:

 • beschikt over een brede, maar precieze kennis op het gebied van hedendaagse kunsten, vooral vormen, praktijken en domeinen die tot nu toe weinig of minder zijn onderzocht door het festival of andere soortgelijke instellingen;
 • solide ervaring heeft op het gebied van hedendaagse artistieke creatie, productieprocessen, presentatie en kritische analyse. Deze ervaring hoeft niet specifiek en exclusief te zijn verworven in instellingen die zich toeleggen op performatieve kunsten of die vergelijkbaar zijn met het festival;
 • goede kennis heeft van de huidige uitdagingen binnen de internationale kunstscène;
 • affiniteit heeft met de stad Brussel en een goede kennis van het artistieke en institutionele weefsel van de stad;
 • in staat is om in een team te werken, een visie uit te dragen en te delen met een dynamisch en betrokken team;
 • in staat is om een divers netwerk van partners samen te brengen rond een coherent, gedeeld project;
 • in staat is om constructief samen te werken met de co-directrice;
 • vlot ter taal is en over een gedegen talenkennis beschikt van de twee officiële talen in Brussel (NL/FR) en het Engels. Selectiecriteria:

 

De Raad van Bestuur kijkt uit naar onverwachte profielen; kandidaten van wie de ervaring niet uitsluitend verworven is in contexten of instellingen die vergelijkbaar zijn met het festival en dus een nieuwe richting kunnen geven aan het project. De Raad zal voorkeur geven aan profielen die bovenal artistiek zijn en in staat zijn om verder te gaan dan de reeds bekende netwerken en reeds ingeslagen paden. Ten slotte zal de Raad bijzondere aandacht besteden aan een complementair profiel, passend bij de co-directrice.
 

Indiensttreding en voorwaarden:
De huidige artistiek directeur beëindigt zijn functie eind mei 2019.
De gewenste startdatum van de nieuwe artistiek directeur/directrice is begin maart 2019, met een volledige start en in functietreding op 1 juni 2019.
De eerste editie van het festival die volledig onder haar/zijn artistieke verantwoordelijkheid valt, is dat van mei 2020.
Voltijds contract van onbepaalde duur (termijn van 6 jaar, eenmaal verlengbaar). Aanwervingsprocedure:
Kandidaturen worden verstuurd ter attentie van de voorzitters van de Raad van Bestuur van het festival (Geert Van Istendael & Marion Hänsel).
Een kandidatuur bestaat uit een digitale brief, die helder en gebald vertelt wat de motivatie is van de kandidaat, en die gewag maakt van de vaardigheden en andere kenmerken die relevant kunnen zijn voor het gezochte profiel. Bij die brief hoort een CV.
     
Verzending per e-mail naar sophie@kfda.be, uiterlijk op 25 juni om 18u.
De kandidaten worden ten laatste op 9 juli 2018 op de hoogte gebracht.
De geselecteerde kandidaten krijgen voldoende informatie om een dossier te schrijven, waarin haar/zijn visie op het festival voor de komende jaren duidelijk wordt. Het dossier wordt eind augustus 2018 naar de selectiecommissie gestuurd. De kandidaten worden in de loop van september uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek met de selectiecommissie. Deze commissie zal, naast de leden van de Raad van Bestuur, worden samengesteld uit externe deskundigen. Het definitieve besluit wordt eind september 2018 bekendgemaakt.
Het festival behandelt deze kandidaatstellingen uiteraard met de nodige discretie.
 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten