Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > LUCA School of Arts zkt diensthoofd Luca Art Office en Communicatie (Schaerbeek)
LUCA School of Arts zkt diensthoofd Luca Art Office en Communicatie (Schaerbeek)

Functieomschrijving

De dienst LUCA Art Office & Communicatie staat in voor het realiseren van een toekomstgericht en internationaal communicatiebeleid en ondersteunt een breed gamma aan culturele en artistieke activiteiten. De dienst ondersteunt de opleidingsgebonden productiebureau’s en bouwt samen met hen een kennisnetwerk uit. Als expertenteam bereidt de dienst het beleid mee voor en ondersteunt ze de uitvoering ervan. Tevens ondersteunt en adviseert het team de opleidingen en andere eenheden van LUCA School of Arts over communicatie, beoefening van de kunsten, alumniwerking en maatschappelijke dienstverlening.

Functie en verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt het directiecomité bij de uitwerking van het communicatiebeleid en het beleid in het kader van de uitbouw van LUCA Art Office. Je werkt mee aan de vertaling van dit beleid in concrete actieplannen;
 • Je implementeert de beleidsacties en beslissingen en verzorgt de opvolging en communicatie naar medewerkers en andere actoren;
 • Je stuurt LUCA Art Office & Communicatie aan en coacht je medewerkers. Je zorgt voor een optimale afstemming met andere ondersteunende diensten. Je deinst er niet voor terug om ook zelf de nodige taken op te nemen;
 • Je werkt een optimale structuur uit voor de werking en processen van de dienst;
 • Je coördineert de inhoudelijke werking van de dienst;
 • Je staat in voor het beheer van de financiële middelen van de dienst. Je doet proactief voorstellen voor de financiële planning, opvolging en bijsturing;
 • Je staat in voor een goede wisselwerking met campusdiensten en de opleidingen en onderzoeksgroepen;
 • Je vertegenwoordigt de dienst in diverse overlegorganen op hogeschoolniveau.

 

Profiel

 • Je hebt ervaring in het uitwerken van communicatieacties voor een organisatie.
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en hebt oog voor de ontwikkeling van je medewerkers, van teams en van organisaties.
 • Aantoonbare ervaring met organisatieverandering en implementatie van efficiënte processen is een pluspunt.
 • Je kan helder communiceren, hierin doelgroep-specifiek schakelen en dit zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je toont initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van LUCA.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Je bent gefocust op samenwerken, je bent communicatief vaardig, constructief ingesteld en respectvol in de omgang met anderen.
 • Als leidinggevende ben je sterk in het motiveren van medewerkers. Je bent besluitvaardig, je kan delegeren en je beschikt over de nodige competenties om je medewerkers te evalueren.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken
 • De logistieke uitvoering van communicatieacties, -producten en -dragers plannen (verspreiding, expositie, distributie, …)
 • Een aanbod ontwikkelen van publicaties op uiteenlopende communicatiedragers
 • Het communicatiebeleid van de organisatie bepalen Het budget en de uitgaven van de communicatieacties vastleggen
 • De kwaliteit van de verspreide informatie controleren
 • Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen
 • De inhoud van een website beheren
 • Schriftelijke communicatiedragers opstellen: Catalogi, brochures, affiches
 • Publicrelationsacties, informatieverspreiding en promotieacties opzetten
 • Schriftelijke communicatiedragers opstellen: Persberichten
 • Interne diensten adviseren en technisch ondersteunen bij hun communicatieacties
 • De communicatie voorbereiden (inhoud verzamelen, evalueren, selecteren, opstellen, ...)
 • Leveranciers of dienstverleners selecteren Onderhandelen over contractvoorwaarden De geleverde diensten of producten controleren
 • Communicatiedragers ontwikkelen: Multimedia (cd-rom, webpagina, ...)
 • Communicatiedragers ontwikkelen: Beeldmateriaal (tekeningen, logo's, grafisch charter, ...)
 • Een partnernetwerk uitbouwen Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen
 • Schriftelijke communicatiedragers opstellen: Tijdschriften, persdossiers, persoverzicht

 

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Klantgerichtheid
 • Commercieel zijn
 • Leervermogen hebben
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)

 

Plaats tewerkstelling
Paleizenstraat 70
1030 SCHAARBEEK
 

Aanbod
Statutaire aanstelling als ATP-lid bij LUCA School of Arts met een opdracht van 100% voor onbepaalde duur.
Barema A (afhankelijk van de opgedane ervaring en verworven competenties) Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.

 

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: personeelsdienst@luca-arts.be
Contact: Katrien De Clerck

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier;
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview afgenomen door een selectiecommissie;
De procedure wordt afgesloten met een assessment;
Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie;
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij de directeur ondersteunende diensten: alain.quateau@luca-arts.be.
We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 30/06/18 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be.

Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 29 juni 2018 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten