Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Mooss zkt een coördinator beleid & HR (Leuven)
Mooss zkt een coördinator beleid & HR (Leuven)

Mooss zoekt een coördinator beleid & HR die in duo met de coördinator financiën, marketing en experiment de werking aanstuurt en de koers richting toekomst bepaalt. Ben jij de M/V/X die we zoeken?


De functie


De coördinator beleid en HR vormt samen met de coördinator financiën, marketing en experiment het managementteam van de organisatie. In duo stuur je Mooss aan en bepaal je de koers richting toekomst. Uiterlijk in juni 2019 neemt de eindverantwoordelijkheid volledig op. Je bewaakt de missie en visie van de organisatie, bent verantwoordelijk voor beleidsplanning en -opvolging, bepaalt doelstellingen en voorziet in antwoorden op uitdagingen op korte, middellange én lange termijn. Je werkt een gedragen personeelsbeleid uit, voorziet heldere procedures en een duidelijk kader voor interne communicatie. Om dit alles te kunnen waarmaken, geloof je volop in wat Mooss doet én in de sterkte en het potentieel van het team dat Mooss maakt. Je bent een ondernemer en leidersfiguur die gelooft in mensenwerk. Je wil samen met je collega’s Mooss verder uitbouwen. Met de nadruk op samen. Voor de buitenwereld ben je een enthousiasmerend aanspreekpunt voor zowel de organisatie als voor het bredere veld waar Mooss voor staat.

 

Je motivatie


Je gelooft dat wij een goede kijk hebben op hoe je kunst en erfgoed betekenisvol kan laten zijn voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Je bent thuis in jeugdwerk, kunst- en erfgoededucatie en je kan je helemaal vinden in onze methodische aanpak. Dialoog, ontmoeting, co-creatie en participatie liggen voor jou aan de basis van elke goede werking. En je bent ervan overtuigd dat wanneer meer mensen goesting hebben in kunst en erfgoed, je ook werkt aan een rijkere samenleving.

Je basistakenpakket*
Strategisch:

 • Je tekent de koers voor de toekomst uit en vertaalt die naar beleidsteksten, meerjarenplanning, rapportering, etc.
 • Je zet de lijnen uit voor de algemene artistieke, pedagogische en medewerkersstrategie en volgt die op.
 • Je implementeert missie, visie en doelstellingen van de organisatie in de werking. Je volgt op en stuurt bij waar nodig.
 • Je ondersteunt en ontwikkelt de methodische aanpak van Mooss. Je maakt onze inclusieve overtuiging waar en draagt beide volop uit.

In onze sector:

 • Je bent aanspreekpunt van de organisatie en vertegenwoordigt die actief in allerhande overlegorganen en netwerken.
 • Je kent en volgt het beleid inzake jeugdwerk, kunsten, erfgoed, ... met oog voor nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten in andere domeinen.

In onze organisatie:

 • Je bepaalt en implementeert heldere procedures inzake personeelsbeleid (aanwerving, functioneren, organisatiestructuur, ...) in samenspraak met alle betrokkenen. Het aansturen, ondersteunen en stimuleren van medewerkers, individueel en collectief, in functie van de organisatie behoort tot j je dagelijkse takenpakket. Je bewaakt het evenwicht tussen de noden van medewerkers en de noden van de organisatie.
 • Je zorgt dat je team op een gezonde en gemotiveerde manier mee evolueert met de organisatie en kan daartoe de nodige stappen zetten.
 • Je zet een goed draaiende organisatiestructuur op met aandacht voor interne communicatie, dialoog en kruisbestuiving.
 • Je bent aanspreekpunt voor alle medewerkers en voor de raad van bestuur.

 

* Een lijstje als dit kan nooit volledig zijn en staat steeds voor aanvulling of bijsturing open. Maar zover was je
ontgetwijfeld al.

Je vaardigheden:

 • Je staat stevig in je schoenen en bent gedreven om mee deze organisatie te trekken.
 • Je kan flexibel inspelen op actualiteit.
 • Je weet wat een participatieve organisatiecultuur inhoudt en bent overtuigd van de meerwaarde ervan.
 • Je visie is onderbouwd, gedegen en beargumenteerd, maar niet heilig.
 • Trefwoorden als visie, empathie, communicatief, zelfzeker, participatief, leiderschap zijn je op het lijf geschreven.

En tot slot:

 • Jij krijgt een vacature als deze wél in één A4tje...

 

Je opleiding en ervaring


De coördinator beleid en HR heeft bij voorkeur een opleiding op masterniveau en een duurzame ervaring in de domeinen HR, management, cultuur, ... Ervaring in leidinggevende posities of ervaring in de sector strekt tot aanbeveling.

 

Interesse?


Laat ons in eerste instantie (tot zaterdag 4 augustus 2018) weten wie je bent, wat je kan en hoe je ons wil leiden, zodat we weten dat je over voldoende ervaring en talent beschikt om de uitdaging aan te gaan. Als je ons daarvan overtuigt, nodigen we je uit om te onderzoeken hoe je onze grote dromen mee waar wil maken.
Zien we je als kandidaat zitten, dan voorzien we een snelle maar ernstige procedure met gesprek en assessment.


Neem contact op via vacature@mooss.org tot zaterdag 4 augustus 2018. (Te laat gezien? Waag alsnog je kans, je weet maar nooit). We plannen verkennende gesprekken tussen midden juli en 24 augustus. Op 31 augustus in de namiddag start de procedure, incl. extern assessment, om te achterhalen of we een
duurzame match hebben. Op 4 september voorzien we voor 2 of 3 kandidaten een gesprek met ons team. Aan het einde van de week erna maakt de raad van bestuur een keuze en kunnen we hopelijk snel van start gaan.

 

Wat kan je verwachten? Je wordt ingeschaald in de barema’s van Pc 329.01. Je krijgt ook onkostenvergoeding, een gsm-abonnement, een fiets en/of openbaar vervoerabonnement. Na 3 jaar dienst krijg je maaltijdcheques. Je kan gebruik maken van onze cambiokaarten en icom-kaart, krijgt een korting in het Café van Opek en er is een EngagezVousBudget voor bijscholingen ter beschikking. En we voorzien ook een ruime inwerkperiode (uiterlijk in juni 2019 neem je de eindverantwoordelijkheid voor de volledige organisatie op).

 

Niks voor jou?


Deel dit met vrienden en kennissen van wie jij denkt dat dit iets voor hen is. Meer nog, laat ons weten waarom je dat vindt, dan nodigen we hen misschien spontaan uit! Mooss is 100% overtuigd van de waarden van inclusie en op en top een gelijkekansenwerkgever (dat had je wellicht al door). We nemen Elders Verworven Competenties in overweging.

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten