Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Stedelijk Onderwijs Antwerpen zkt directeur muziek-woord (Borgerhout)
Stedelijk Onderwijs Antwerpen zkt directeur muziek-woord (Borgerhout)

Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Om het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak te kunnen realiseren is Stedelijk Onderwijs Antwerpen voortdurend op zoek naar enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond om zijn ambities waar te maken.

 

De Academies van het Stedelijk Onderwijs bestaan uit 7 Academies en 2 scholengemeenschappen: muziek - woord - dans en beeldende kunsten. Elke medewerker binnen de Academies zet zich dagelijks creatief, ondernemend, zelfkritisch, gepassioneerd en teamgericht in. Deze vijf kernwaarden maken het fundament uit van onze bruisende organisatie.

 

Voor de Academie Borgerhout waar de disciplines muziek en woord worden aangeboden zijn we op zoek naar een directeur, die de verschillende rollen als leider, coach en organisator met affiniteit voor de kunsten, kan opnemen.

 

Je opdracht


Als directeur ben je het eerste aanspreekpunt van de academie en draag je de eindverantwoordelijkheid voor de academie in al haar facetten. Je bent zowel verantwoordelijk voor het artistiek-pedagogisch beleid als voor alle ondersteunende processen. Je rapporteert aan de netwerkdirecteur en werkt nauw samen met de
beleidsmedewerker, het lerarenteam en de administratieve medewerkers van de academie en met je collega-directeurs.


Je belangrijkste taken

 • Je staat in voor een kwaliteitsvol artistiek-pedagogisch beleid. Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen, docenten en andere medewerkers.
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor een efficiënt zakelijk beleid op alle verschillende domeinen (zoals patrimonium, IT, financiën, communicatie, interne veiligheid en integrale kwaliteitszorg) en zorgt ervoor dat alle reglementaire verplichtingen vervuld worden. Je zorgt voor de goede dagelijkse academiewerking en een vlotte organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de leerkrachten en de administratieve medewerkers. Je zorgt voor een optimale besteding van het urenpakket in functie van de visie van jouw academie en conform de regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leerkrachten en stippelt een begeleidingstraject voor hen uit. Je coacht en ondersteunt je medewerkers in hun functioneren en zorgt voor een efficiënte loopbaanbegeleiding.
 • Je neemt efficiënt en doelgericht leiding in de academie. Je staat in voor de optimale werking ervan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het stedelijk pedagogisch project en het eigen artistiek pedagogisch project. Je staat in voor het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van een missie en visie in je academie, coherent met het hogerliggende beleid op niveau van het AG Stedelijk Onderwijs. Je motiveert en begeleidt je personeelsteam om te participeren aan de realisatie van de doelen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor externe partners zoals het district en culturele partners en bouwt een netwerk uit met relevante partners. Je zet de Academie stevig op de kaart.
 • Je participeert actief aan relevante overlegmomenten (zoals projectwerkgroepen, plenair overleg met de directeurs van de andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s.

 

Je profiel

 

 • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs geschikt voor directeur voor het Deeltijds kunstonderwijs in het domein muziek, woordkunst-drama en dans en erkend door het ministerie van onderwijs (meer info over de bekwaamheidsbewijzen lees je hier)
 • Je bent in bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (verplichte aanstellingsvoorwaarde)
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers aan te sturen en te coachen.
 • Je bent in staat om mensen te inspireren en te motiveren
 • Je hebt een stevige pedagogisch-didactische en artistieke bagage en je hebt affiniteit met het deeltijds kunstonderwijs
 • Je bent stressbestendig en voldoende creatief om na te denken over oplossingen voor niet alledaagse problemen. Je houdt het hoofd koel in crisissituaties en hebt een groot probleemoplossend vermogen.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden
 • Je werkt resultaatsgericht en hebt ervaring met projectmanagement
 • Je hebt kennis van de toepasselijke regelgeving of bent bereid je er snel en grondig in te verdiepen
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou
 • Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk


Wat bieden wij

 

 • Een voltijdse tewerkstelling (20/20) in niet-vacante uren in het ambt van directeur van de academie Borgerhout vanaf het begin van schooljaar 2018-2019.
 • Je bruto startloon is afhankelijk van je diploma en relevante werkervaring (maximaal barema 511). Enkel werkervaring bij een overheidsbedrijf wordt meegenomen, ervaring als zelfstandige of in dienst van een privé- organisatie niet. Hoeveel jaren werkervaring worden meegenomen, wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Meer informatie over de baremaschalen vind je hier terug.


Plaats van tewerkstelling


Academie Borgerhout muziek-woord
Collegelaan 3-5, 2140 Borgerhout
www.academieborgerhout.be


Selectie


De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek zal doorgaan op 7, 10 of 12 september 2018. De verdere procedure omvat een assessmentcenter (in de week van 17 september) en een jurygesprek (op 24 september). Uit alle geslaagde kandidaten kiest de toewijzingscommissie op 28 september de meest geschikte kandidaat. De andere kandidaten worden opgenomen in de wervingspool. (data onder voorbehoud)

 

Hoe solliciteren?


Solliciteren kan enkel online via http://www.werkmethettalentvanmorgen.be/
Volgende documenten moeten toegevoegd worden:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Hoogstbehaalde diploma
 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs

 

Solliciteren kan tot en met 2 september 2018.

 

Contactpersoon bij vragen


Els Mees, HR-medewerker rekrutering en selectie: 03 338 32 11, els.mees@so.antwerpen.be

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten