Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > De Munt zkt artistieke productieverantwoordelijke (Brussel)
De Munt zkt artistieke productieverantwoordelijke (Brussel)

De Munt is het federale operahuis in de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties realiseert en tevens dansprogrammering, concerten en recitals presenteert.

 

Als artistieke productieverantwoordelijke ben je binnen de afdeling Artistieke planning & productie verantwoordelijk voor de interne coördinatie van en de controle op de praktische organisatie van het artistieke productieproces van een aantal artistieke evenementen en producties, meer bepaald concerten, community projecten en de activiteiten van de zangstudenten (solisten en laureaten) van de MM Academy (bijvb. masterclasses).

 

In deze hoedanigheid volg je tevens het productiebudget op en stem je de behoeften van het externe artistieke productieteam zo goed mogelijk af op de interne mogelijkheden van de organisatie.

 

Daarenboven assisteer je de andere productieverantwoordelijken bij de organisatorische aspecten van de producties waarvoor ze verantwoordelijk zijn en dit voor maximum één productie per seizoen.

 

Tenslotte fungeer je als contactpersoon voor het internationaal ENOA netwerk waarvan de Munt deel uitmaakt.

 

TAAKOMSCHRIJVING

 

 • Voor de toegewezen producties (concerten, community projecten, masterclasses), stel je de korte en middellange termijnplanning op voor het artistieke productieproces, vanaf de voorbereidingen en de repetities tot de voorstellingen), stemt deze af met de interne en externe betrokken partijen, volgt deze planning op en stuurt tussentijds bij waar nodig;
 • Je schat het nodige artistieke productiebudget in van  de toegewezen producties, volgt dit op samen met de aan de verschillende diensten toegewezen productiebudgetten en houdt de directeur artistieke planning & productie regelmatig op de hoogte van de budgetsituatie;
 • Je organiseert en coördineert de samenwerking tussen en de overdracht van informatie van en naar de bij de productie betrokken interne en externe teams;
 • Je werkt gedurende het hele productieproces nauw samen met zowel de interne productieverantwoordelijken van andere afdelingen als met het externe productieteam;
 • Je onderhandelt de contracten met de leden van het externe artistiek productieteam in nauwe samenspraak met de directeur artistieke planning & productie en volgt de opmaak en opvolging van deze contracten op;
 • Je verzekert voor de toegewezen producties de planning van het externe artistiek productieteam tijdens het gehele productieproces en begeleidt en informeert hen samen je collega’s waar nodig;
 • Je prospecteert proactief naar artistieke partnerships en samenwerkingen voor community projecten;
 • Je verzekert het productiebeheer van de masterclasses van de solisten en laureaten van de MM Academy;
 • Je verzekert de permanentiewacht in beurtrol met je collega’s van de dienst tijdens de voorstellingen van de verschillende producties;
 • Je zorgt wanneer nodig voor een oplossing voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens het productieproces;
 • Je fungeert als contactpersoon voor de Munt voor het ENOA netwerk met als doel een nauwere samenwerking in de ondersteuning van de professionele integratie en artistieke ontwikkeling van jonge artiesten.

 

PROFIEL

 

 • Je hebt een goede kennis van het productieproces van een operaproductie en reeds een eerste ervaring als productieverantwoordelijke binnen een operahuis of theater;
 • Je kan reeds ervaring voorleggen in de leiding van artistieke projecten;
 • Je beschikt over uitstekende organisatie- en communicatievaardigheden, een creatieve geest en hebt eveneens uitstekende projectmanagementvaardigheden;
 • Je hebt kennis van het nationale en internationale artistieke veld;
 • Je kan budgetten en planningen opstellen en beheren;
 • Je beschikt over een goede muzikale bagage (muziekkennis, opera-en concertrepertoire...) en een brede artistieke kennis;
 • Zin voor discretie en empathie;
 • Je bent stressbestendig en kan om gaan met onverwachte situaties;
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je kan zowel autonoom als in team werken;
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans (zowel schriftelijk als mondeling) en beschikt eveneens over een goede kennis van het Engels, elke extra taal is een pluspunt;
 • Je kan vlot overweg met MS Office (Word, Excel, Power Point, email) en interne planningssoftware;
 • Je bent bereid ’s avonds en in het weekend te werken.

 

AANBOD


Contract van onbepaalde duur;
Woon-werkverkeer met openbaar vervoer 100 % vergoed;
Een dynamische culturele werkomgeving.

 

Interesse?

 

Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 13 augustus 2018 naar jobs@demunt.be met vermelding “vacature artistieke productieverantwoordelijke”

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten