Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen zkt toneelmeester (Antwerpen)
Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen zkt toneelmeester (Antwerpen)

Functieomschrijving

De Toneelmeester is de centrale podium-technische ‘verkeersleider’ die operationeel leiding geeft aan alle podium-technische processen en disciplines op het toneel volgens de noden van de productie tijdens op- en afbouw, repetities en (reis)voorstellingen.

Hiervoor werkt hij/zij nauw samen met de technisch productieleider, het decoratelier, de voorstellingsleider, het departement podiumtechniek en het artistieke productieteam.

TAKEN

 • Neemt actief deel aan voorbereidingsfase van producties (atelier-meetings, gesprekken met ontwerpers, productieplanning)
 • In samenwerking met de voorstellingsleider, opstellen van de technische conduite
 • In overleg met de TPL, vertalen van het ingebrachte artistiek concept naar de inzet van techniek en middelen, de hanteerbaarheid en gebruik van het decor.
 • In samenwerking met de technische verantwoordelijken, opstellen van op- en afbouwvolgorde, planning.
 • Coördineert het technisch personeel op het toneel bij op- en afbouw, repetities en voorstellingen, ziet toe op een efficiënte en veilige uitvoering en stuurt bij.
 • Verdeelt de uit te voeren taken op de werkvloer over de verschillende technische medewerkers.
 • Is het aanspreekpunt en behoudt ten alle tijden het overzicht op het toneel
 • Geeft tijdig de juiste informatie aan de planners voor het opmaken van een geïntegreerde planning van alle logistieke en technische werkprocessen van alle betrokken afdelingen op het toneel termijn.
 • Staat in voor de veiligheid op het toneel.
 • Supervisie van het productie-archief

 

Profiel

 • Je genoot een hogere technische opleiding
 • Je hebt een certificaat ‘Preventieadviseur niveau 3’ of bent bereid een opleiding te volgen het eerstkomende jaar
 • Zeer goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Doelgericht en overzichtelijk kunnen aansturen en werken
 • Sterke leiderschapsvaardigheden
 • Goede algemene kennis van theatertechnische installaties, decorbouw, materiaal en toneel
 • Vertrouwd met het lezen van technische plannen
 • Vertrouwd met computer en softwarepakketten (Google drive en Cad tekenprogramma's)
 • Goede kennis van het Arbeidsreglement
 • Goede taalvaardigheden NL / EN, meer talen is een pluspunt
 • Stressbestendig

 

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren
 • De administratieve en financiële opvolging van het project verzorgen (arbeidsovereenkomst, aangiften van arbeidsongevallen, afwezigheden, onkostennota's,...)
 • Technische ondersteuning aanvragen bij de betrokken diensten volgens de noden van een voorstelling of opname (veiligheid, elektriciteit, ...)
 • Het verloop van de opname of voorstelling en de toepassing van de veiligheidsregels controleren en tussenkomen bij technische problemen
 • Toezicht houden op het transport en de plaatsing van logistiek en signalisatie op de plaats van de voorstelling of de opnameset
 • Het opname- of voorstellingsproject bestuderen en de omstandigheden voor de realisatie (locatie, logistiek, personeel, ...) en de technische, artistieke, ... middelen bepalen
 • De haalbaarheid van technische ontwerpen bepalen (financieel, logistiek, …)
 • Technisch, artistiek en administratief personeel aanwerven naargelang de behoeften en de teams samenstellen

 

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid


Vereiste studies
3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring
 

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk + Weekend
 

Plaats tewerkstelling
Van Ertbornstraat 8
2018 ANTWERPEN
 

Aanbod

 • een internationale en artistieke werkomgeving;
 • een flexibel uurrooster;
 • een voltijds contract (38u/week) voor het seizoen 2018 - 2019
 • een competitief loon binnen de sector, inclusief maaltijdcheques, fietsvergoeding, 100% terugbetaling van abonnement openbaar vervoer.

 

Waar en hoe solliciteren?
Solliciteer nu
 

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten