Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt centrumverantwoordelijke GC Ten Weyngaert (Vorst)
Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt centrumverantwoordelijke GC Ten Weyngaert (Vorst)

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (CJS) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, de gemeenschapscentra, jeugdwerk, speelpleinen en sport. Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen een netwerk vormen. GC Ten Weyngaert is het gemeenschapscentrum in Vorst. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Dit kan gaan van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de Zoniënmars/Zoniënklanken, de festivals van Zomer In De Lucht en de door Brusselse jongeren gemaakte theatervoorstellingen van Brussels Got Talent).


Wat doe je?


Je hebt de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum en de personeelsploeg en je draagt financieel de eindverantwoordelijkheid, zodat de operationele doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden. Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.

 

Je opdrachten zijn:

 • Je maakt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit;
 • Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC;
 • Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk;
 • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal);
 • Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij;
 • Je stimuleert en/of zet acties en projecten op in kader van het lokaal cultuurbeleid;
 • Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum;
 • Je voert een dagelijks personeelsbeleid;
 • Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen;
 • Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer;
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk: veiligheidsrondgang, voedselinspectie...;
 • Je stelt rapportagedocumenten op voor de beleidsvoerende en/of subsidiërende overheden;
 • Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
 • Je prospecteert en contacteert partners voor lokale programmatie en activiteiten;
 • Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders;
 • Je rapporteert over de algemene werking aan de raad van bestuur.


Wie zoeken we?


Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.


Competentieprofiel


Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties

 • flexibel reageren
 • creatief handelen
 • netwerken
 • aansturen en motiveren van medewerkers
 • omgaan met diversiteit
 • kennis van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt

 

Wat krijg je in ruil?

 

 • Een voltijds (100%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019
 • Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), en ruime vormingsmogelijkheden.


Hoe solliciteren?


Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 29/08/2018. Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Centrumverantwoordelijke Essegem’


De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 3 september 2018 in het administratiehuis van de VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.


Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.


Meer informatie?


Voor meer informatie over gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, surf naar de website (www.tenweyngaert.be) en Facebookpagina. Surf ook naar de website
(www.cultuurcentrumbrussel.be) en Facebookpagina van het netwerk.


Nog vragen over deze job?


Contacteer Frank Van Dessel op het nummer 02 563 05 66 of via frank.vandessel@vgc.be.


Nog vragen over de selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden?


Contacteer Wendy Vandervelde op het nummer 02 563 07 33 of via wendy.vandervelde@vgc.be.

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten