Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt stafmedewerker programmatie in GC Nohva (Neder-Over-Heembeek)
Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt stafmedewerker programmatie in GC Nohva (Neder-Over-Heembeek)

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (CJS) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, de Entiteit Gemeenschapscentra (Cultuurcentrum Brussel), jeugdwerk, speelpleinen en sport. Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen Cultuurcentrum Brussel vormen. GC Nohva is het gemeenschapscentrum in Neder-Over- Heembeek.

De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Dit kan gaan van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de Zoniënmars/Zoniënklanken, de festivals van Zomer In De Lucht en de door Brusselse jongeren gemaakte theatervoorstellingen van Brussels Got Talent).


Wat doe je?


Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van de culturele programmatie van GC Nohva op het vlak van het cursusaanbod en de scholenwerking, en de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten.


Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.


Je opdrachten zijn:
Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;

 • Stimuleren en uitvoeren van het reguliere cursusaanbod, de scholenwerking en sociaal-culturele projecten in het gemeenschapscentrum en in de omgeving. Evalueren en bijsturen.
 • Stimuleren van samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen, en samen met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
 • Beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen, opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten.

Operationeel beheren van projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren);

 • Deelname aan vergaderingen van collegagroepen, teamoverleg en werkoverleg.
 • Ondersteunen bij andere activiteiten van/in het gemeenschapscentrum.
 • Bereid zijn tot avond- en weekendwerk in functie van de activiteiten/werking van het centrum.
 • Verzorgen van avond- of weekendpermanentie aan het onthaal.


Wie zoeken we?


Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).


Competentieprofiel


Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties


Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatsgericht handelen
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties

 • netwerken
 • creatief handelen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • kennis van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt

 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!


Wat krijg je in ruil?

 

 • Een halftijds (50%) contract van bepaalde duur voor 1 jaar met ingang vanaf 1 oktober 2018.
 • Loonschaal B111 – Deskundige
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.


Hoe solliciteren?


Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 31/08/2018.


Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Deskundige GC Nohva’


De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 10 september 2018 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.


Meer informatie?


Voor meer informatie over gemeenschapscentrum GC Nohva, surf naar de website (www.gcnohva.be) en Facebookpagina. Surf ook naar de website
(www.cultuurcentrumbrussel.be) en Facebookpagina van Cultuurcentrum Brussel.


Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de inhoud van deze functie kan je terecht bij Grigore Ionita, centrumverantwoordelijke van GC Nohva op het nummer 02 268 20 82 of via grigore.ionita@vgc.be.


Heb je nog vragen over de selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden?

 

Contacteer Wendy Vandervelde op het nummer 02 563 07 33 of via wendy.vandervelde@vgc.be.

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten