Podiumkunsten - Home pc304

artikel detail alle functies

U bent hier:  Home > werk > vacaturedatabank > alle functies > artikel detail alle functies > De Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt adjunct van de directeur (Brussel)
De Vlaamse Gemeenschapscommissie zkt adjunct van de directeur (Brussel)

Sociaal-Cultureel Werk & Bibliotheekbeleid

Binnen de Algemene directie Cultuur Jeugd en Sport
Tewerkstellingsstatuut: contract van bepaalde duur Werkregime: voltijds (100%)
Standplaats: Renaissance Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 

Wie zijn we?
Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport.
De directie ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen.
De administratie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.
De algemene directie betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er zijn onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naargelang van de materie.
De VGC wil sociaal-cultureel werk en praktijken performanter maken, nieuwe werkvormen stimuleren en actoren verbinden in een netwerk dat toegankelijker, dichter en meer verspreid is over de stad.
In het lokale cultuurbeleid wil de VGC de verbinding tussen bibliotheek, gemeenschapscentrum en het brede (sociaal-)culturele werk versterken.
Het Bibliotheekbeleid van de VGC ondersteunt het geautomatiseerd bibliotheeksysteem en stimuleert, ondersteunt en begeleidt digitale en educatieve processen binnen het netwerk van de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken met specifieke aandacht voor structurele samenwerkingsverbanden tussen de bibliotheken en Muntpunt.
 

Wat doe je?
Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein en werk je mee aan de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport.
Je stuurt een team aan, organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de (algemene) directie bereikt worden.
Je verzekert het optimale verloop van de werking en/of ondersteunende werkprocessen via permanente monitoring, evaluatie en bijsturing waar nodig.


Je opdrachten zijn:
- Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s;
- Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken;

 • Coördineren en samenwerking stimuleren tussen de Nederlandstalige bibliotheken onderling en met derde partners
 • Ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken, inclusief amateurkunsten
 • Stimuleren en creëren van verbinding tussen deeldomeinen bibliotheekbeleid – gemeenschapscentra – sociaal-cultureel werk – gemeentelijk cultuurbeleid
 • Stimuleren en creëren van verbinding met de rest van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport

- Coördineren van de werkzaamheden en de processen;

 • Coachen en leidinggeven van het team
 • Afstemmen werkzaamheden rond bibliotheekbeleid, gemeentelijke cultuurbeleid en het beleid naar sociaal cultureel werk
 • Je bent ook lid van de kernstaf van de algemene directie

- Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;
- Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends);
- Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.

 • Structurele relaties uitbouwen met relevante partners
 • Het standpunt van de administratie zichtbaar maken en motiveren in de relaties en de realisatie van de acties.
   

 

Wie zoeken we?
Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.
 

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

- dienstbaar zijn
- integer handelen
- betrokken zijn
 

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag
- anderen overtuigen
- samenwerken Omgaan met informatie
- problemen analyseren
- oordelen vormen
- een visie ontwikkelen
Probleemoplossend gedrag
- initiatief nemen
- organisatiesensitief handelen Beheersmatig gedrag
- plannen en organiseren
- opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties

- Aansturen en motiveren van medewerkers
- Kennis/ervaring met het domein
 

Wat krijg je in ruil?

- Een voltijds (100%) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 oktober 2018 tot 1 juni 2019. Deze functie zal in dezelfde periode voor onbepaalde duur ingevuld worden.
- Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur
- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis,
gratis woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer, fietsvergoeding), maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.
 

Hoe solliciteren?
Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van jouw hoogst behaalde diploma, ten laatste op 05/09/2018.
Dat kan:

- per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
- of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘vacature Bib’

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 10 september in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.
 

Meer informatie?
Indien je nog vragen hebt met betrekking tot de inhoud van deze functie kan je terecht bij Dirk Broekaert, algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport, op het nummer 02 563 05 04 of via dirk.broekaert@vgc.be.
Heb je nog vragen over de selectieprocedure of aanwervingsvoorwaarden? Contacteer Wendy Vandervelde op het nummer 02 563 07 33 of via wendy.vandervelde@vgc.be.
   

Terug

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten