Podiumkunsten - Home pc304

context

context

wettelijke verplichting

Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s van 1 september 2014, zijn alle organisaties in de sector podiumkunsten en muziek verplicht om een analyse op te maken van de risico’s voor de gezondheid en het algemeen welzijn van hun werknemers.

 

Om organisaties hierbij te helpen, lanceerden wij een bevraging van de werkbeleving in en op maat van de sector, in regel met de wetgeving.

 

Naast de risicofactoren werden ook de energiebronnen in kaart gebracht. 

 

 

aanpak

Voor dit project werkten we samen met een externe partner, Attentia.  Een werkgroep, met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden, gaf waardevolle input om het opzet aan te passen op maat van de sector.

 

We vroegen aan alle gesubsidieerde organisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector om deel te nemen. Zowel vaste medewerkers en leidinggevenden als ‘flexwerkers’ werden bij de bevraging betrokken.

 

Het volledige opzet en het rapport op sectorniveau werden kosteloos aangeboden vanuit het Sociaal Fonds, met steun van de Vlaamse Overheid.

 

Organisaties waar minimum 10 deelnemers de vragenlijst invulden, konden bovendien ook een eigen rapport aanvragen.

Meer informatie vind je hier

 

 

actieplan

Het Sociaal Fonds gebruikte de globale resultaten om de situatie in de sector beter in kaart te brengen, om van daaruit onze dienstverlening beter in te zetten en waar nodig uit te breiden.

 

De resultaten vormen voor organisaties de basis voor een eigen actieplan, om te werken aan wat minder goed loopt, én optimaal in te zetten op de sterke punten. Het is immers het verminderen van de risico’s enerzijds, en het behouden van de veerkracht van mensen anderzijds die de gezondheid en het algemeen welzijn positief kunnen beïnvloeden.  Deze tandem is cruciaal in de preventie van onder andere diverse stressgerelateerde problemen.

 

Kleine organisaties (< 10 medewerkers) kunnen vertrekken van het sectorverslag om hiermee verder aan de slag te gaan.

 

Wie kiest voor een eigen rapport krijgt ook een zicht op de organisatiespecifieke risico’s en de energiebronnen, en kan bovendien zijn resultaten vergelijken met die van de sector, en van de Belgische arbeidsmarkt.

 

 

 

timing

  • najaar 2016: afname bevraging
  • januari 2017: deelnemende organisaties ontvangen rapport
  • februari 2017: toelichting rapport aan deelnemende organisaties + samenspraak over sectoraal actieplan
  • 28 maart 2017: publieke communicatie algemene resultaten
sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten