Podiumkunsten - Home pc304

resultaten

resultaten bevraging werkbeleving

Download het volledige sectorrapport bevraging werkbeleving.

 

In totaal namen 1123 medewerkers van 95 organisaties in de sector deel, waarvan 896 vaste en 227 flexmedewerkers.  We behaalden hiermee een goede responsgraad van 46,6 %.

De resultaten van de bevraging geven een beeld van een aantal welzijnsindicatoren en werksapecten.

 

werkplezier engagement

Welzijnsindicatoren = hoe beleven mensen hun werk?
Op de twee positieve welzijnsindicatoren – engagement en plezier in het werk – scoren we zeer goed.  Ruim 90 % voelt zich geëngageerd én ervaart plezier in het werk.
De derde indicator – herstelnood – is een maat voor de mentale vermoeidheid door het werk, en is oa een predictor voor burnout.

 

Ruim 47 % van de medewerkers ervaart herstelnood.  Iets meer dan de helft van deze groep geeft aan altijd herstelnood te ervaren.  Indien het herstel bij deze groep uitblijft bestaat de kans (binnen een termijn van ongeveer 6 maanden) dat deze mensen uitvallen wegens ziekte.

 

De doornee medewerker is erg gemotiveerd en betrokken. Meer dan een kwart dreigt uit te vallen wegens ziekte binnen de zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.

 

 

Werkaspecten = aspecten die deze beleving en de psycho-sociale risico's (PSR) beïnvloeden. Deze houden verband met de 5 A’s:

 

 

werkaspecten werkbeleving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het rapport worden de resultaten vergeleken met een referentiegroep binnen de externe arbeidsmarkt (externe benchmark). 

 

Binnen de bevraagde groep wordt gekeken naar verschillen in termen van leeftijd, functiegroep, anciënniteit, al dan niet variërend uurrooster… Op organisatieniveau kan je inzoomen in functie van grootte en type (receptief, productief, combinatie). 
Verder kan de beleving van vaste versus flexmedewerkers vergeleken worden.

 

 

Prioriteiten, aandachtspunten, beschermende factoren

Waaraan kunnen we werken om de herstelnood te verlagen?  In de eerste plaats is dit de arbeidsorganisatie.  Inzetten op een efficiëntere organisatie van het werk kan ook een hefboom zijn voor een van de andere prioritaire actiepunten – werktempo.   Ten derde is ook appreciatie verloning een aandachtspunt.

 

Hoe kunnen we engagement en werkplezier hoog houden?  Hier spelen afwisselende taken en positieve relaties en contacten met collega’s en leidinggevenden een belangrijke rol. 

Willen we deze indicatoren verhogen dan kunnen we werken aan vaardigheidsbenutting, transformationeel leiderschap en welzijnsklimaat.  Tenslotte speelt ook de arbeidsorganisatie hier een rol.

 

Voor flexmedewerkers zijn er enkele bijkomende aandachtspunten, namelijk jobonzekerheid en emotionele belasting.

 

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten