Podiumkunsten - Home pc304

grensoverschrijdend gedrag

grensoverschrijdend gedrag I OGGW

De #metoo discussie doet sinds oktober 2017 veel stof opwaaien, ook in onze sector. Acties rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) maken deel uit van de aanpak van psycho-sociale risico's, een thema waar wij al langer rond werken. In 2016 organiseerden we o.a. de bevraging van de werkbeleving.

 

Samen met andere betrokken partijen en aanverwante sectoren bekijken wij momenteel relevante pistes voor verdere actie.


In een eerste fase vatten we het kader en de reglementering hierover samen:
 

 

We vertrekken vooral vanuit de invalshoek grensoverschrijdend gedrag, al past een deel van de info in het ruimer plaatje van de aanpak van psycho-sociale risico's.

 

Binnen ons opleidingsaanbod van het voorjaar 2018 organiseerden wij een eerste keer een basisopleiding voor vertrouwenspersonen.
In het voorjaar van 2019 wordt deze opleiding herhaald, je kan nu al inschrijven!
 

We werken momenteel aan ons aanbod voor het najaar 2018. Ook hierin zullen we opnieuw de nodige aandacht besteden aan opleidingen die het welzijn van medewerkers ten goede komen.
Opleidingen kunnen trouwens in het algemeen medewerkers en leidinggevenden versterken in dit kader. 

Inschrijven kan vanaf begin september.

Ons volledig opleidingsaanbod vind je hier.

 

sectordag

We organiseerden op 28/05/2018 een reflectiemoment over het thema waarop experten aan het woord kwamen en met de deelnemers werd nagedacht over wat we als sector kunnen ondernemen. Hier kan je het verslag bekijken.

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten