Podiumkunsten - Home pc304

vrijwilligerswerk - figuratie

vrijwilligerswerk - figuratie


Ga naar het huidige aanbod zoekertjes figuratie & vrijwilligerswerk

 

"Vrijwilligerswerk is een activiteit met een onverplicht karakter ten behoeve van anderen of van de samenleving, die onbezoldigd in min of meer georganiseerd verband wordt verricht door een natuurlijke persoon", zo omschrijft de Koning Boudewijnstichting het vrijwilligerswerk. 

 

Vrijwilligerswerk in de culturele sector is absoluut niet ongewoon. Veel artistieke organisaties blijven voortbestaan door de onbaatzuchtige inzet van zijn vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk kan een grote meerwaarde hebben voor zowel de vrijwilliger als de organisatie waarin hij zich engageert. Zijn inzet kan onder meer helpen ervaring op te doen of een sociaal netwerk uit te bouwen. En wie weet vind je ooit wel je ideale medewerker onder je vrijwilligers?

 

Langs de andere kant mag het enthousiasme van vrijwilliers niet omslaan in het oneigenlijk gebruik van vrijwilligerswerk. Als genieter van de inzet van een vrijwilliger, heeft de opdrachtgever ook enkele verplichtingen. Zo kan het niet de bedoeling zijn om vrijwilligers als (goedkope) arbeidskracht in te schakelen in activiteiten die door hun aard en omvang enkel kunnen worden uitgevoerd door een betaalde kracht. Op deze manier zet de opdrachtgever het reguliere arbeidscircuit onder druk en zet hij stappen terug in het professionaliseringsproces van de sector.

 

We stellen jammer genoeg vast dat vrijwilligers en opdrachtgevers dikwijls onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten, plichten en aansprakelijkheid. De aanwezigheid van niet-opgeleide vrijwilligers op de werkvloer verhoogt namelijk het risico voor de professionele krachten. De welzijnswet voorziet niet voor niets dat iedereen die aan het arbeidsproces deelneemt, al is het vrijwilliger of niet, voldoende opgeleid moet zijn.

 

Daarom vind je hier nog even alle rechten en plichten op een rijtje. 

 

Je vindt hier een overzicht van de vacatures voor vrijwilligers in onze sector, maar neem ook een kijkje op enkele andere websites met zoekertjes voor vrijwilligers in de artistieke sector. 

 

 

foto: Esther Eggermont

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten