Podiumkunsten - Home pc304

actuele CAO's

U bent hier: Home > werk > CAO's in PC 304 > actuele CAO's

actuele CAO's

bijdrage voor risicogroepen

Deze CAO legt de bijdrage voor de inspanningen naar risicogroepen vast op 0,10% op alle brutolonen

lees meer..brugpensioen

Deze CAO verlengt de sectorale brugpensioenregeling vanaf 58 jaar.

lees meer..indexering lonen

Met deze CAO worden de lonen gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.

lees meer..loon- en arbeidsvoorwaarden musici

Deze CAO bepaalt de loon- en arbeidsvoorwaarden van werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen en op hun werknemers, die ressorteren onder PC 304. Werkgevers met hoofd-activiteiten die vallen onder het bevoegdheidsgebied van andere PC's dienen enkel de bepalingen voor artiesten te volgen. 

lees meer..loon- en arbeidsvoorwaarden podiumkunsten

Deze CAO regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij organisaties die worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet en die actief zijn op het vlak van de podiumkunsten.

lees meer..minderjarige lerenden

Deze CAO bepaalt de omstandigheden waarin minderjarige lerenden (16 tot 18 jaar) kunnen werken, aangepast aan de sector.

lees meer..non-discriminatiecode

Met deze CAO schuiven de sociale partners een non-discriminatiecode naar voor om op die manier bij te dragen aan de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen in de sector. 

lees meer..opleidingsinspanningen

Op 26 augustus 2008 spraken de sociale partners af om de opleidingsinspanningen in de sector jaarlijks te verhogen met 5%. Werknemers kregen hierdoor eveneens een collectief recht op jaarlijks minimum 5 vormingsuren per VTE in de organisatie.

lees meer..oprichting fonds voor bestaanszekerheid

De CAO van 14 december 2000 richtte het sectorale Fonds voor Bestaanszekerheid op, genaamd het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap.

lees meer..oudere werknemers

De sociale partners engageren zich met deze CAO om individuele werkgevers te stimuleren om maatregelen te nemen ten gunste van oudere werknemers (+ 45 jaar).

lees meer..overgang PC 329 naar PC 304

Deze CAO regelt de situatie van werknemers die overstappen van een werkgever van PC 329 naar een werkgever van PC 304.

lees meer..sectoraal pensioen

Vanaf 1 januari 2006 werd een sectoraal pensioen ten bedrage van 1,5% op het brutoloon ingevoerd. De muzieksector stapte in het sectorplan vanaf 1 januari 2007. Op 1 januari 2008 kwam er een aanvullende premie bij voor de kunstenaars in dienst bij structureel gesubsidieerde organisaties. 

lees meer..tijdskrediet

Deze CAO bepaalt de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminderingen van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, alsook van het stelsel van de aanmoedigingspremies. De CAO geldt voor alle werkgevers en werknemers ressorterend onder PC 304. 

lees meer..sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten