Podiumkunsten - Home pc304

andere tewerkstellingsmaatregelen

andere tewerkstellingsmaatregelen

aan de slag

Hét overzicht van tewerkstellingsmaatregelen is terug te vinden op www.aandeslag.be. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) brengt hier alle actuele maatregelen (meer dan 100!) samen van alle bevoegde overheden in België.

 

Je kan er als werkgever zoeken op het specifieke profiel van een kandidaat-werknemer. Op basis van zijn statuut, het type van de arbeidsovereenkomst, het opleidingsniveau van de kandidaat, de leeftijd en het feit of hij of zij al dan niet een arbeidshandicap heeft, kom je te weten voor welke tewerkstellingsmaatregelen deze kandidaat in aanmerking komt. Bijzondere aandacht gaat onder meer naar arbeidsgehandicapten, kortgeschoolden, jonge werknemers (-26 jaar) en ervaren werknemers (+45 jaar).

 

Ook als werknemer of werkzoekende kan je opzoeken welke tewerkstellingsmaatregelen op jou van toepassing zijn. Je kan deze dan gebruiken als extra troef op een sollicitatiegesprek. 

 

We gaan hier kort in op enkele concrete tewerkstellingsmaatregelen:

 

- het federale win-win activaplan

- de tewerkstellingspremies voor 50-plussers

- de tewerkstellingspremies voor arbeidsgehandicapten

- jobcoaching

 


win-win plan

homepageNaar aanleiding van de economische crisis lanceerde de federale overheid het Win-Win Plan. Hierbij worden vier doelgroepen beoogd: kortgeschoolde en middengeschoolde jonge werkzoekenden (-26 jaar), oudere werkzoekenden (+50 jaar) en langdurig werkzoekenden (min 1 - max 2 jaar). In onderstaande tabel vind je een overzicht van de voorwaarden met bijhorende werkuitkeringen.  De vernoemde tussenkomsten worden rechtstreeks gestort aan de werknemer. Als werkgever dien je dan nog enkel het saldo over te maken. De werknemer die aan de voorwaarden voldoet, kan een werkkaart aanvragen aan de hand van het formulier C63-Werkkaart. Dit formulier kan hij bekomen bij het RVA-kantoor of bij het PWA-kantoor of hij kan het online aanvragen.

 

de werknemer werkzoekend gedurende werkuitkering periode
jonger dan 26 jaar, zonder diploma hoger secundair onderwijs min 3 maanden € 1.100

12 maanden (aanwerving in 2011)

jonger dan 26 jaar, maximum diploma hoger secundair onderwijs min 6 maanden € 1.000 12 maanden (aanwerving in 2011)

50 jaar en ouder,

uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

min 6 maanden €1.000

12 maanden (aanwerving in 2011)

langdurig uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

min 1 jaar

en max 2 jaar

€ 750 of

€ 500

12 maanden (aanwerving in 2011)

 

tewerkstellingspremie voor 50-plussers

http://vdab.be/vdab/logo/logo%20VDAB_kleur.jpgIndien je een ingeschreven werkzoekende aanneemt van 50 jaar en ouder met een contract voor onbepaalde duur en je hem of haar gedurende minstens 5 opeenvolgende kwartalen tewerkstelt, kan je als werkgever een tewerkstellingspremie aanvragen bij de VDAB. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je loonkosten niet voor meer dan 50% mogen worden gefinancierd door subsidies van zowel de Vlaamse als de federale overheid. Daarnaast moet de werkgever gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Werkgevers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen dus niet in aanmerking. De tewerkstellingspremie variëren tussen € 1.200 en € 4.500 per kwartaal, afhankelijk van het brutoloon van de betrokkene. De aanvraag dient te gebeuren via de website van de VDAB (Mijn VDAB). Alle info over deze maatregel vind je hier terug.

 

tewerkstellingspremies voor arbeidsgehandicapten

Specifiek voor arbeidsgehandicapten bestaan er diverse ondersteuningsmaatregelen, zowel financiële als maatregelen voor ondersteuning, opleiding en coaching. Wij gaan hier kort in op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Wanneer je iemand aanneemt met een erkende arbeidshandicap (voor details klik hier), ontvang je een tegemoetkoming startend aan 40% van het geplafonneerde referteloon (beperkt tot 2 x het GGMMI, momenteel € 2.830,48) in de eerste vijf kwartalen van de tewerkstelling en dan dalend tot 20 % vanaf het 10de kwartaal. Aanvragen dienen te gebeuren via de website van de VDAB. Alle info over deze maatregel vind je hier terug.

 

Je kan ook een aanvraag indien voor de kosten die je als werkgever dient te maken om de werkpost aan te passen. Aanvragen voor deze tegemoetkoming verlopen eveneens via de website van de VDAB

 

Tewerkstellingspremies voor Franstalige arbeidsgehandicapten zijn in het Brussels Gewest aan te vragen bij Phare en in het Waals Gewest bij AWIPH

 

jobcoaching

De jobcoaches van de VDAB begeleiden je nieuwe werknemers tijdens de eerste zes maanden van hun tewerkstelling in jouw bedrijf. Zij richten zich hierbij niet op technische vaardigheden, maar op hun motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardig-heden. Werknemers komen in aanmerking voor jobcoaching indien zij aan minimum één van de volgende voorwaarden beantwoorden:

 

  • van allochtone afkomst zijn
  • 50 jaar zijn of ouder
  • een arbeidshandicap hebben
  • kortgeschoold zijn (geen HSO-diploma)
  • in het Brusselse of het Vlaamse gewest wonen

 

Meer info over de jobcoaching vind je hier. De contactgegevens van de jobcoaches in jouw buurt vind je hier.  

 

 

ondersteuning opleidingen

 

Het overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden voor vorming en opleiding vind je hier

 

sociaal fonds voor de podiumkunsten van de vlaamse gemeenschap
over het sociaal fonds sectorconvenant  
contact nieuwsberichten